DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Miškov

SKOK!
15 2 3 3
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Juraj Miškov

SKOK!

Je dôležité naozaj povedať, že ľudia na Slovensku robia za nízke mzdy. Pomer miezd na HDP je jeden z najnižších v Európe, je to presne 37,3 percenta, v Nemecku je to napríklad 51 percent a vo Švajčiarsku 58 percent.

Gabcíkovo v rukách štátu - 15.03.2015
Pravda

Výrok Juraja Miškova je pravdivý. V porovnaní s väčšinou krajín EÚ majú Slováci naozaj nízke mzdy v pomere k HDP. Podľa štatistiky eurostatu za rok 2013 bol pomer slovenských miezd k HDP na úrovni 37.3 %, kým v Nemecku to bolo 50.8 %, a vo Švajčiarsku 59.1 %. Najnovšia štatistika za r...

Juraj Miškov

SKOK!

Štyri roky ste mali možnosť, za štyri roky ste mali možnosť pripraviť jednu komplexnú reformu školstva tak, ako urobili Poliaci pred 15 rokmi a dnes Poliaci idú takto hore. Všetci to vidíme na číslach, vidíme to, vidíme to na tabuľkách.

Gabcíkovo v rukách štátu - 15.03.2015
Pravda

Denník Pravda priniesol v roku 2012 informácie o reforme školstva v Poľsku, ktorá bola spustená už v roku 1999. SME informovalo o dva roky neskôr okrem iného aj o pokračujúcom Poľskom vzostupe v rebríčkoch kvality školstva. Keďže tabuľky a čísla v nich naozaj ukazujú, že Poľsko ide hore, hodnotíme v...

Juraj Miškov

SKOK!

Nezamestnanosť, máme na Slovensku 350-tisíc nezamestnaných, ale nejde len o tých ľudí, ktorí nemajú prácu, ale ide aj o tých ľudí, ktorí majú prácu, ale boja sa, že o tú prácu prídu. A mnohí z týchto ľudí, je to, ak sa nemýlim, vyše milióna ľudí, žije vyslovene z ruky do úst, nevedia si odložiť ani pár eur na nejaký nákup.

Gabcíkovo v rukách štátu - 15.03.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý. Podpredseda Miškov sa nemýlil ani v údaji o počte nezamestnaných, ani o údajoch o počte ľudí žijúcich na hranici chudoby.Vychádzajúc z najaktuálnejších údajov (.pdf, s. 2) zverejnených Národnou bankou Slovenska bolo v roku 2015 vedených ako nezamestnaných 354 ...

Juraj Miškov

SKOK!

Ja Vám teraz prečítam jedno vyjadrenie, ktoré pochádza z kongregácie pre náuku viery z roku 1866, píše sa tam. Otroctvo ako také vo svojej samotnej podstate nie je v žiadnom prípade v rozpore s prirodzenými a Božími zákonmi a existuje viacero dôvodov spravodlivého otroctva, ktoré bližšie popisujú oprávnení teológovia, komentátori a sväté kánony.

Referendum o ochrane rodiny - 01.02.2015
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže ho podľa publikácie The Development of Catholic Doctrine concerning Slavery (.pdf, s. 78) od J. F. Maxwella vyslovil, resp. podpísal pápež Pius IX. a bol vydaný ako inštrukcia Svätej stolice. Výrok rovnakého znenia sme našli i v blogu na stránke trend.sk.Michal Ko...

Juraj Miškov

SKOK!

Každý tretí mladý človek na Slovensku je nezamestnaný.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Pravda

Nezamestnanosť mladých do 25 rokov dosahuje takmer 35%. TASR, 18. január 2013:"Mladí ľudia na Slovensku majú veľký problém nájsť si prácu. Dokazuje to aj štatistika, podľa ktorej je každý tretí mladý človek do 25 rokov na Slovensku nezamestnaný. Slovensko má v rámci štátov Európskej únie piatu ...

Juraj Miškov

SKOK!

Tak napríklad spomínaná energetika, myslím, že máme (v Indonézií, pozn.) dvoch investorov zo Slovenska, ktorí tam pomáhajú s výstavbou elektrárni.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Neoveriteľné

Slovensko skutočne má investorov v Indonézií a ako uvádza Miškov, ktorí investujú aj v oblasti energetiky. Nie všetky memorandá sa však týkajú výstavby elektrární, ale týkajú sa aj ťažobného priemyslu. Podľa dostupných informácií v súčasnej dobe firma Istroenero Group Levice sa podieľ...

Juraj Miškov

SKOK!

Otvárania zahraničných zastúpení SARIO. Pán minister si iste spomenie, že prvé z nich už otvoril minulý rok v Jakarte indonézskej, ktoré som rok predtým dohodol ja, keď som bol v Indonézii.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Pravda

Je pravda, že Tomáš Malatinský počas svojej návštevy Indonézie 9.-11. decembra 2012 slávnostne otvoril zahraničné zastúpenie agentúry SARIO v Indonézii. Je však pravdou, že Miškov navštívil Indonéziu 9.-11. októbra 2011. Na tento návšteve došlo k podpísaniu viacerých memoránd spolupráce medzi sloven...

Juraj Miškov

SKOK!

Sú opatrenia, ktoré sme pripravili ešte my a ktoré sme schvaľovali ešte my ako naša vláda. Ja uvediem konkrétne tie, ktoré sa týkajú ministerstva hospodárstva. Ide väčšinou teda o návrhy ako sú mikropôžičkový program, ide väčšinou o návrhy ako inovačné vouchre, inovačný fond, inovačné klastre, ktoré boli súčasťou inovačnej stratégie, ktorú som ešte pripravoval ja.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Pravda

Inovačná politika SR na roky 2011 - 2013, predložená J. Miškovom bola schválená vládou I. Radičovej 11. mája 2011. Táto Inovačná politika hovorí o inovačných vouchroch, klastroch, ako aj fondoch:Opatrenie č 12: Inovačné vouchery"Opatrenie je jednoduchým podporným finančným nástrojom zabezpečen...

Juraj Miškov

SKOK!

Tu máme prebujnelú verejnú správu, že tu máme každý rok rastúce výdavky vo verejnej správe.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Zavádzajúce

Výdavky verejnej správy v absolútnej hodnote rastú každoročne, avšak okrem r. 2011, počas vlády I. Radičovej. Nedá sa povedať, že výdavky verejnej správy v relatívnom vyjadrení výdavkov k HDP rastu každoročne. Výrok poslanca J. Miškova hodnotíme preto ako zavádzajúci. Nasledujúca tabuľka porovnáva v...

Juraj Miškov

SKOK!

My sme konsolidovali predovšetkým na strane výdavkov. Dve tretiny šetrenia alebo teda konsolidácie verejných financií bolo uskutočnených na výdavkovej strane, to znamená, že sme okresali verejné výdavky a jedna tretina bola na strane príjmov.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Zavádzajúce

Vláda Ivety Radičovej síce konsolidovala verejné financie a vyjadrovala snahu udržať pomer dve tretiny na strane výdavkov a jedna tretina na strane príjmov, v praxi však existuje viacero indikátorov, že tento pomer reálne nebol dodržaný. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci.Radičovej vláda mala pôv...

success
error