DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Miškov

SKOK!

Tak napríklad spomínaná energetika, myslím, že máme (v Indonézií, pozn.) dvoch investorov zo Slovenska, ktorí tam pomáhajú s výstavbou elektrárni.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Neoveriteľné

Slovensko skutočne má investorov v Indonézií a ako uvádza Miškov, ktorí investujú aj v oblasti energetiky. Nie všetky memorandá sa však týkajú výstavby elektrární, ale týkajú sa aj ťažobného priemyslu. Podľa dostupných informácií v súčasnej dobe firma Istroenero Group Levice sa podieľa na výstavbe  elektrárne s výkonom 2 x 60 MW v Kabile na ostrove Batam.  Posledná informácia o memorandách o spolupráci je z decembra 2012. Demagog.sk nezistil, či sa medzitým zapojil ďalší slovenský investor do výstavby elektrárne v Indonézií. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.


Tlačová správa MH SR, 11. december 2012:
"Po skončení rokovania za prítomnosti oboch ministrov zástupcovia podnikateľskej sféry SR a Indonézie podpísali 6 memoránd o porozumení, týkajúcich sa konkrétnych projektov spolupráce z oblasti energetiky a súčasne zástupcovia slovenskej firmy Istroenero Group Levice podpísali s indonézskym partnerom kontrakt vo veci financovania a výstavby elektrárne s výkonom 2 x 60 MW v Kabile na ostrove Batam."

Tlačová správa SARIO, 11. december 2012:
"Rád by som zdôraznil predovšetkým potenciál spolupráce v oblasti výstavby elektrární, ťažobného priemyslu a jadrovej energetiky. Treba však podporiť rokovania slovenských a indonézskych obchodných partnerov i pri ďalších významných spoločných aktivitách v energetike, ako je napríklad ťažba uhlia“, povedal minister T.Malatinský. ...To, že spolupráca v oblasti energetiky má naozaj potenciál, potvrdzujú aj prvé konkrétne zmluvy. Príkladom je obchodná dohoda na výstavbu vodnej elektrárne 2x60 MW na ostrove Batam medzi slovenskou firmou Istroenergo Levice a indonézskym partnerom, ktorá sa má podpísať počas tejto pracovnej cesty."

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error