DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Miškov

SKOK!

Otvárania zahraničných zastúpení SARIO. Pán minister si iste spomenie, že prvé z nich už otvoril minulý rok v Jakarte indonézskej, ktoré som rok predtým dohodol ja, keď som bol v Indonézii.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Pravda

Je pravda, že Tomáš Malatinský počas svojej návštevy Indonézie 9.-11. decembra 2012 slávnostne otvoril zahraničné zastúpenie agentúry SARIO v Indonézii. Je však pravdou, že Miškov navštívil Indonéziu 9.-11. októbra 2011. Na tento návšteve došlo k podpísaniu viacerých memoránd spolupráce medzi slovenskými a indonézskymi podnikateľskými subjektmi. Vzhľadom na to, že to bol práve J. Miškov, ktorý vyvinul aktivitu pri podpise memoránd s Indonézskou stranou, výrok o dohode otvorenia zastúpenia SARIO v Indonézií na základe dohody Miškova, hodnotíme ako pravdivý.


TASR, 11. októbra 2011:
"V tejto súvislosti prichádzame ponúknuť tieto možnosti a očakávame zo strany indonézskych podnikateľov pozitívnu odozvu," doplnil šéf slovenského rezortu hospodárstva. O perspektíve slovensko-indonézskych hospodárskych vzťahov svedčí aj podpísanie 10 memoránd o spolupráci medi slovenskými a indonézskymi podnikateľskými subjektmi. "Podpisy dnešných vzájomných dohôd o spolupráci sú dôkazom toho, že aj slovenskí podnikatelia majú potenciál uspieť v rozvojových krajinách. Ide najmä o export investičných celkov a transferov know-how, teda export investičných produktov, priemyselných zariadení a pomoc pri budovaní elektrární či infraštruktúry," povedala riaditeľka priamych zahraničných investícií Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Andrea Gulová."

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error