DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Miškov

SKOK!

Tu máme prebujnelú verejnú správu, že tu máme každý rok rastúce výdavky vo verejnej správe.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Zavádzajúce

Výdavky verejnej správy v absolútnej hodnote rastú každoročne, avšak okrem r. 2011, počas vlády I. Radičovej. Nedá sa povedať, že výdavky verejnej správy v relatívnom vyjadrení výdavkov k HDP rastu každoročne. Výrok poslanca J. Miškova hodnotíme preto ako zavádzajúci. 

Nasledujúca tabuľka porovnáva výšku výdavkov verejnej správy rozpočtovaných rozpočtami verejnej správy. Údaje sú čerpané zo stránky ministerstva financií (údaje spred roka 2009 sú prepočítané konverzným kurzom 30,126). Vychádzame z rozpočtu na roky 2013-2015 (s. 9); Štátny záverečný účet za rok 2009 s. 12; Štátny záverečný účet za rok 2008 s. 18; Štátny záverečný účet za rok 2007 s. 19; Štátny záverečný účet za rok 2006 s. 18; Štátny záverečný účet za rok 2005 s. 20.

Rok2005S2006S2007S2008S2009S2010S2011S2012OS2013R
Výdavky verejnej správy v mil. euro19397,220551,121930,223985,925939,127347,625823,827363,927622,2
V % HDP40,338,53737414037,438,137,1


Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error