DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Malatinský

Nestraníci

A treba povedať, že v jednej výzve máme 330 žiadostí, ktoré v konečnom dôsledku budú mať za následok, že sa vytvorí 3 450 nových pracovných miest. A ďalšia výzva, kde máme 240 žiadostí, tak tam by sa malo vytvoriť 1 600 pracovných miest mladých ľudí vo veku nad 15 až 29 rokov.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 21.05.2013
Neoveriteľné

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error