DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ing. Tomáš Malatinský MBA

Nestraníci
15 2 0 4
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Tieto miesta sú spojené s technológiou a tieto miesta musia garantovať 6 rokov, 6 rokov.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Pravda

Tomáš Malatinský správne uvádza dĺžku, po ktorú musia zamestnávatelia udržať pracovné miesta. Podľa informácií od Slovenskej Informačnej a Energetickej agentúry to musí byť aspoň 5 rokov od ukončenia projektu, pričom projekt samotný môže trvať maximálne 24 mesiacov. Na základe to...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Sme realokovali prostriedky z iných operačných programov, ktoré sa nedaria naštartovať a máme na ministerstve dneska už dve výzvy, ktoré sú vonku.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Pravda

Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo prostredníctvom Slovenskej informačnej a energetickej agentúry (SIEA) v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v roku 2013 dve výzvy:Výzva KaHR-111SP-1201 - Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Máme tam ešte, keď sme tu Indonéziu načali, máme tam ešte podnikateľov, ktorí tam idú stavať cementáreň, máme tam podnikateľov, ktorí tam vyvíjajú takzvanú tropickú pšenicu.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Pravda

Tomáš Malatinský pravdivo spomína podnikanie slovenských podnikateľov a výskumníkov v oblasti tropickej pšenice. TASR, 18. apríla 2012"Pšenicu na experimentálnej báze zasiali odborníci z Osiva Zvolen v Indonézii vlani, zber úrody v októbri bol podľa riaditeľa firmy Rudolfa Zajaca úspešný. ...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Indonézia je mimo Európskej únie. Je to veľmi silný trh, 240 miliónov obyvateľov.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže oficiálny výsledok sčítania obyvateľstva v roku 2010 ako aj odhad počtu obyvateľov Indonézie v roku 2012 hovorí o počte približne 240 miliónov obyvateľov. Oficiálny výsledok sčítania obyvateľstva v roku 2010 hovorí o počte obyvateľov na úrovni pribl...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

86% slovenského exportu je orientovaných do krajín Európskej únie.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (O5M12, 27. januára 2013)Podľa údajov ktoré každoročne zostavuje Štatistický úrad SR je zahraničný export SR do krajín EÚ dlhodobo na úrovni cca. 85%. Malatinského zaokrúhlenie na 86% možno považovať za pravdivé.Celkový vývoz v roku200820092010201...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Podnikatelia v Indonézii sú veľmi aktívni (pobočka SARIO, pozn.) . Je tam 5 projektov, ktoré jeden sa už realizuje

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Neoveriteľné

Podľa portálu energia-portal.sk a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), slovenská spoločnosť Istroenergo Levice podpísala kontrakt na výstavbu elektrárne, ktorá by sa mala nachádzať na ostrove Batam. O podpise zmluvy informovalo aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Rep...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Zákon o dotáciách som do parlamentu predkladal ja a tá formulácia, že sa inovačné vouchre dajú na toto použiť, dostala teraz už legislatívnu podobu.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Pravda

V programe 14. schôdze NR SR, ktorá sa začína 29. januára 2013, je uvedený vládny Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. V samotnom zákone o dotáciách sa pojem voucher, alebo informačné klastre nenachádza. Charakteristiku voucherov a klastrov ...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Slovensko si historicky za najnižšie úrokové sadzby požičiava peniaze.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (Na telo, 10. februára 2013, O5M12, 10. februára 2013, Na telo, 7. apríl 2013, O5M12, 7. apríl 2013).Podľa dostupných údajov na stránke cbonds.com a taktiež vyjadrenia šéfa IMP M. Filka, je pravdou, že sme si vo februári 2013 požičali histori...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Vznikol materiál, ktorý sa skladá z viac ako 100 jednotlivých projektov. Pri tvorbe tohto dokumentu boli (podnikatelia, pozn.) veľmi konštruktívni a s nimi sme vlastne vytvorili tento dokument, ktorý predtým spolupracovali na ňom všetky rezorty, čiže je to taký prierezový materiál.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 19.05.2013
Pravda

Balíček opatrení pod názvom Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu, ktoré majú pomôcť konsolidovať verejné financie a naštartovať slovenskú ekonomiku k novému rastu, obsahuje vyše 100 opatrení. Je však potrebné upozorniť, že len 97 opatrení je finančne krytých. Ostatné...

Tomáš Malatinský

Nestraníci

A nedávno sa vlastne uskutočnila analýza toho zvýšenia o 1% DPH, čo sa urobilo v predchádzajúcej vláde. Neprinieslo to ten želaný efekt.

Nezamestnanost a výber daní na Slovensku - 27.01.2013
Pravda

Je pravdou, že výber zo zvýšenej dane DPH zaostal za očakávaním vlády I. Radičovej. Malatinsky naráža na dopady zvýšenia DPH z 19 na 20% od januára 2011. Denník Pravda (23. januára, 2013):"V roku 2011 síce vyššia DPH ešte zabrala, vlani sa však podľa aktuálnych údajov výber DPH prepad...

success
error