DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Slovensko si historicky za najnižšie úrokové sadzby požičiava peniaze.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v minulosti (Na telo, 10. februára 2013, O5M12, 10. februára 2013, Na telo, 7. apríl 2013, O5M12, 7. apríl 2013).

Podľa dostupných údajov na stránke cbonds.com a taktiež vyjadrenia šéfa IMP M. Filka, je pravdou, že sme si vo februári 2013 požičali historicky najvýhodnejšie. 

TASR informovala 20. februára 2013 o umiestnení novej emisie desaťročného benchmarkového dlhopisu v hodnote 1,75 miliardy eur na trh. Podľa riaditeľa tlačového odboru ministerstva financií Radka Kuruca:

"ide o najlacnejší slovenský dlhodobý dlhopis v histórii. Môžeme to hodnotiť ako prejav dôvery trhov v správnosť nastavenia ekonomickej politiky vlády SR a ocenenie konsolidačného úsilia." 

Podľa portálu cbonds.com, Slovensko emitovalo dlhopisy so splatnosťou do roku 2019 a 2023 19. marca 2013. Porovnávaním s dostupnými údajmi z predchádzajúcich rokov sme zistili, že výrok je  pravdivý. 19. marca 2013 boli emitované dlhopisy v objeme CHF 175 000 000 so splatnosťou 16. október 2023 a kupónom 2.125%. Podľa prehľadu cenných papierov (cbonds.com), ktoré Slovensko predalo od roku 2004 ide skutočne o najvýhodnejší predaj, ak porovnávame objemovo a tiež podľa dátumu splatnosti porovnateľné dlhopisy. Demagog.sk nemá prístup k starším dlhopisom. 
Graf portálu Trading Economics poukazuje na znižovanie úrokových sadzieb 10- ročných dlhopisov Slovenskej Republiky a rovnako aj poukazuje na pravdivosť výroku.

To že Slovensko malo predať historicky najvýhodnejší dlhodobý dlhopisy, potvrdil aj šéf IFP M. Filko v rámci diskusie v relácii Lampa (čas 1:39:15) 1. marca 2013.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error