DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Podnikatelia v Indonézii sú veľmi aktívni (pobočka SARIO, pozn.) . Je tam 5 projektov, ktoré jeden sa už realizuje

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Neoveriteľné

Podľa portálu energia-portal.sk a Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), slovenská spoločnosť Istroenergo Levice podpísala kontrakt na výstavbu elektrárne, ktorá by sa mala nachádzať na ostrove Batam. O podpise zmluvy informovalo aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky. Viaceré zdroje pri tom odkazujú na rôzne formy spolupráce Slovenska s Indonéziou. Napriek tomu sa na nám nepodarilo napočítať presne 5 projektov, ktoré by pripravovala pobočka SARIO v Indonézii. Výrok preto považujeme za neoveriteľný.

Tlačová správa MH SR, 11. december 2012:
"Po skončení rokovania za prítomnosti oboch ministrov zástupcovia podnikateľskej sféry SR a Indonézie podpísali 6 memoránd o porozumení, týkajúcich sa konkrétnych projektov spolupráce z oblasti energetiky a súčasne zástupcovia slovenskej firmy Istroenero Group Levice podpísali s indonézskym partnerom kontrakt vo veci financovania a výstavby elektrárne s výkonom 2 x 60 MW v Kabile na ostrove Batam."

Tlačová správa SARIO, 11. december 2012:
"To, že spolupráca v oblasti energetiky má naozaj potenciál, potvrdzujú aj prvé konkrétne zmluvy. Príkladom je obchodná dohoda na výstavbu vodnej elektrárne 2x60 MW na ostrove Batam medzi slovenskou firmou Istroenergo Levice a indonézskym partnerom, ktorá sa má podpísať počas tejto pracovnej cesty."

Správa o stretnutí ministra hospodárska Malatinského s  ministrom – koordinátorom pre ekonomické záležitosti Indonézskej republiky s delegáciou uvádza, že témou ich stretnutia bol ďalší postup pri realizácii 15 memoránd o spolupráci. O ekonomickej spolupráci hovoril aj minister zahraničných vecí Lajčák počas svojho vystúpenia na 6. slovensko-indonézskom fóre. O podobných témach hovoril aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Burian s dezignovaným veľvyslancom Indonézie na Slovensku.

Rozvíja sa aj spolupráca medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, akciovou spoločnosťou OSIVO Zvolen a indonézskou University Andalas. S Indonéziou chce spolupracovať aj ministerstvo obrany vo vojenskej oblasti. 

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error