DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Malatinský

Nestraníci

Vznikol materiál, ktorý sa skladá z viac ako 100 jednotlivých projektov. Pri tvorbe tohto dokumentu boli (podnikatelia, pozn.) veľmi konštruktívni a s nimi sme vlastne vytvorili tento dokument, ktorý predtým spolupracovali na ňom všetky rezorty, čiže je to taký prierezový materiál.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Pravda

Balíček opatrení pod názvom Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu, ktoré majú pomôcť konsolidovať verejné financie a naštartovať slovenskú ekonomiku k novému rastu, obsahuje vyše 100 opatrení. Je však potrebné upozorniť, že len 97 opatrení je finančne krytých. Ostatné opatrenia sú v tzv. "zásobníku" a nie sú finančne kryté a predstavujú v rokoch 2013 a 2014 dodatočné požiadavky na zdroje štátneho rozpočtu. Pri tvorbe tohto balíčka boli cez pripomienkové konanie zapojené všetky rezorty. Do pripomienkového konania bola zapojené aj podnikateľské subjekty aj odborový zväzy. Do tvorby tohto balíčka boli prizvaní viacerí aktéri od odborov, zástupcov SAV a cirkvi, živnostníkov a podnikateľov.


Materiál (.doc) obsahuje presne 97 opatrení. Spolu s opatrenia v zásobníku projektov by číslo dosiahlo nad 100 opatrení, presne 117 opatrení. Návrhy z tzv. "Zásobníka projektov", ktoré ale, ako cituje správa: 

" Opatrenia, ktoré nie sú kryté finančnými prostriedkami a predstavujú v rokoch 2013 a 2014 dodatočné požiadavky na zdroje štátneho rozpočtu sú obsiahnuté v tzv. Zásobníku projektov. Zásobník projektov obsahuje prorastové opatrenia prierezovo za všetky prioritné oblasti."

Javí sa, ako keby minister považoval za už schválené opatrenia tie, ktoré ešte nemajú krytie v štátnom rozpočte. 

Pri tvorbe tohoto balíčka boli prizvaní mnohí aktéri:
Ján Hudacký, predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, Róbert Madej, predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR, Ján Podmanický, predseda Výboru NR SR pre sociálne veci, Vladimír Soták, predseda KLUB 500, Rastislav Machunka, prezident AZZZ SR, Jozef Kollár, prezident KOZ SR, Marián Jusko, prezident RUZ, Emil Machyna, predseda KOVO, Vladimír Slezák, podpredseda SOPK, Jozef Dvonč, predseda ZMOS, Miloš Klátik, generálny biskup ECAV, Ján Lipiansky, predseda JDS, Vojtech Gottschall, predseda SŽK
Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
Jaromír Pastorek, predseda SAV Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup Katolíckej cirkvi, Marcel Zajac, za MO 

Je potrebné upozorniť, že hoci na dokumente spolupracovali podnikateľské združenia, k opatrenia ako celku vyjadrili váhavý postoj. Článok serveru aktuality.sk spovedal čelných predstaviteľov niektorých podnikateľských združení:

"Podľa Ľuboša Sirotu z Republikovej únie zamestnávateľov  tieto opatrenia slovenskému trhu práce výraznejšie nepomôžu." 

"výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Robert Kičina nie je presvedčený o efektívnosti krokov vlády. „Účinok predložených opatrení na hospodársky rast môže byt pozitívny, ale len v minimálnom rozsahu. Inak povedané, dopad navrhnutých opatrení bude zrejme nevýrazný,“ zhodnotil Kičina."

Naopak, predstavitelia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) podľa rovnakého článku opatrenia hodnotia pozitívne, keďže sa do materiálu dostala väčšina ich pripomienok. 

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error