DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Čiže cestujeme po celej Európe bez hraníc, je ale iba na 90 dní podľa schengenského práva. Každý deň navyše už musíte hlásiť a vybaviť si špeciálny pobyt, za ktorý sú už teda ale brutálne pokuty v niektorých štátoch, hlavne aj u našich susedov.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Pravda

Webová stránka Ministerstva zahraničných vecí potvrdzuje údaj o tom, že občania Slovenska sa musia v cudzích štátoch Schengenu registrovať v prípade prekročenia 90 dní pobytu. V Českej republike hrozí pri nesplnení si povinnosti nahlásenia pobytu pokuta vo výške približne 115 euro. U nás sa novelou zaviedla pokuta v prípade podobného priestupku vo výške 33 euro. V ČR ide teda o vyše trojnásobne vyššiu pokutu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podľa portálu europa.eu môžu občania EU právo cestovať a zdržiavať sa na území iného členského štátu po dobu až 3 mesiace. Podľa portálu však v niektorých krajinách je nutné sa nahlásiť na Polícii, čo však väčšinou urobí ubytovateľ. 

Portál zároveň uvádza, že v prípade pobytu dlhšom ako 3 mesiace vzniká povinnosť registrovať sa v danom štáte. Pri nedodržaní tejto povinnosti je pri tom možné uložiť pokutu. Portá však uvádza, že tieto pokuty sa uvádzajú v závislosti na práve daného štátu, nie Schengenského práva.

V Českej republike sa občan iného členského štátu Schengenského priestoru musí registrovať v prípade, že jeho pobyt presiahne 30 dní. Ako uvádza webstránka Cudzineckej polície:

"Nesplní-li cizinec svou povinnost hlášení pobytu, dopouští se přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 3000,- Kč."


Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error