DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Miškov

SKOK!

Keď sa pozrieme na návrh rozpočtu na tento rok, tak návrh rozpočtu, 930 miliónov eur na príjmovej strane pochádza zo zvýšenia daní a odvodov. Ďalej, 737 miliónov, čiže 30%, opäť príjmová strana, to sú peniaze, ktoré pochádzajú z II. piliera. Čiže dostávame sa možno na celkovo 70%. Potom 13%, 328 miliónov získa vláda cez jednorazové príjmy ako je napríklad privatizácia núdzových ropných zásob štátu. No a ostáva 475 miliónov, ktoré tvoria dokopy 19%, ktoré sú uvádzané ako úspory vo verejných výdavkoch. Z tých 475 miliónov je 427 miliónov výdavky alebo úspory uvádzané ako úspory územnej samosprávy, čiže šetriť budú mestá a obce. To znamená, že vláda šetrí na sebe iba 48 miliónov, to znamená 2% z celého konsolidačného balíka bude vláda šetriť na sebe.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Zavádzajúce

Napriek tomu, že údaje, ktoré uvádza poslanec Miškov sú z väčšej časti pravdivé, jeho výrok označujeme za zavádzajúci, keďže nie je pravdou že vláda "na sebe" šetrí iba 48 miliónov. Taktiež, tieto údaje sa nenachádzajú v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013, ale v Programe stability Slovenskej republiky na roky 2013 až 2016, ktorý každoročne vypracúva Vláda SR a po schválení v NR SR ho predkladá Európskej komisii. 

Percentá a čísla uvádzané poslancom Miškovom sa zhodujú s tými ktoré vo svojom komentári pre HN používa exminister financií Ivan Mikloš: "Celkovo majú priniesť konsolidačné opatrenia 2,47 miliardy eur. Cez zvýšenie daní zo zisku a z miezd sa zabezpečuje 38 percent konsolidácie (majetkové a spotrebné dane 0 percent), cez zdecimovanie druhého piliera 30, cez jednorazové príjmy 13 a cez zníženie verejných výdavkov len 19 percent. Znížením verejných výdavkov vláda zabezpečí úspory vo výške 475 miliónov eur." 

Nasledujúca tabuľka pochádza zo samotného dokumentu Programu stability (Str. 24) a hovorí o konsolidačnom úsilí vlády v objeme 2470 miliónov €.

Čo sa týka jednotlivých položiek, ktoré spomína poslanec Miškov: Zo zvyšovania daní a odvodov pochádza 909 miliónov € (približne 37% z celkovej úspory). Zmeny v II. pilieri by mali priniesť presne 737 miliónov € (približne 30% z celkovej úspory). Spolu obe položky tvoria približne 70% z celkovej plánovanej úspory. Čo sa týka jednorazových príjmov, za také možno označiť príjem z digitálnej dividendy (130 mil. €) a nový systém financovania zásob ropy (198 mil. €), čo je spolu taktiež presne 328 miliónov € (približne 13% z celkovej úspory). Taktiež je pravdou, že úsporu presne 427 mil. € má priniesť úspora vo výdavkoch územných samospráv. 
Tvrdiť však, že "vláda šetrí na sebe iba 48 miliónov" je však zavádzajúce, nakoľko medzi spomínanými opatreniami sa nachádzajú i záporné položky (napríklad zvyšovanie výdavkov v zdravotníctve (137 mil. €), zvyšovanie miezd v školstve (68 mil. €) či vytvorenie rezervy na krytie nenaplnenia predpokladu príjmov spojených s otvorením II. piliera (229 mil. €)), celkovo až za 568 miliónov €. To znamená, že aby sa vláda dostala k číslu 2470 miliónov €, musí "na sebe" ušetriť ešte o týchto 568 miliónov viac.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error