DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Malatinský

Nestraníci

V tom balíčku opatrení, ktoré slúžili ku konsolidácii boli samozrejme aj škrty vo výdavkov verejnej správy, vo výdavkoch vlády. Dokonca sme išli až tak ďaleko, že sme ešte aj samosprávu do tohto zatiahli, vyššie územné celky.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Nepravda

Opatrenia v hospodárskej politike na podporu hospodárskeho rastu. Takto sa volá balíček opatrení, ktorý ma za cieľ konsolidáciu verejných financií. Materiál skutočne obsahuje opatrenia, ktoré sa snažia znížiť výdavky verejnej správy a tak šetriť na cene štátu. Nikde sa nám však nepodarilo nájsť zmienku o tom, že by do tohto procesu zapojili aj samosprávy. Výrok ministra hospodárstva preto hodnotíme ako nepravdivý.

Z materiálu, ktoré predstavilo ministerstvo financií pod vedením Tomáša Malatinského na rokovaní vlády  vyplýva, že sa štát chystá šetriť najmä skrz pripravovanú reformu verejnej správy, známu pod skratkou ESO. 

Medzi ďalšie opatrenia, ktoré spadajú pod kategóriu Efektívna verejná správa patria:

Zriadenie Agentúry pre správu núdzových zásob ropy a ropných produktov; Zavedenie legislatívnych, inštitucionálnych, organizačných a iných opatrení podporujúcich zefektívnenie štátnej správy; efektívnejšie nakladnaie s majetkom Ministerstva obrany napr. zlúčením jeho opravárenských podnikov; Zavedenie opatrení z akčného plánu na boj proti daňovým úníkom. 

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error