DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

A tak ako som to predtým dokázal, počas platnosti tohto zákona prvé 4 roky keď som bol ministrom v roku 2006-2010, tak nikto pokutu nedostal.

Súcasný hospodársky stav a vnútorné záležitosti - 20.05.2013
Pravda

Výrok Roberta Kaliňáka hodnotíme ako pravdivý, kedže podľa pôvodného zákona nenahlásenie pobytu nebolo definované ako priestupok. Nenahlásenie pobytu po uplynutí 90 dní je podľa novely zákona schválenej 14. mája definované ako priestupok. Demagog.sk nezistil žiaden prípad keby by bol niekto dostal pokutu ta nenahlásenie pobytu. 

SITA, 17. mája 2013:
"Pokuta hrozí podľa Kaliňáka v prípade, že nastane nenahlásením pobytu škoda. Výška sankcie je maximálne 33 eur. Kaliňák tvrdí, že za toto pokutu doteraz nikto nedostal."

Pôvodné znenie zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky nedefinovalo nenahlásenie pobyt na dobu dlhšiu ako 90 dní ako priestupok. Z toho vyplýva, že nebola stanovená ani pokuta za nenahlásenie pobytu.

§ 9
Pobyt občana v zahraničí
Občan,ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; vo hlásení uvedie štáta miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

Stanovisko MV SR k novele zákona schválenej 16.mája 2013:
Zavádza sa povinnosť občanom, ktorí sa pripravujú na vycestovanie do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, oznámiť túto skutočnosť ohlasovni pobytu
Nesplnenie si povinnosti sa bude pokladať za priestupok. V § 9 sa slovo „ohlási“ nahrádza slovami „je povinný ohlásiť“.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.05.2013
success
error