DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Lubyová a Gröhling v TA3
V TA3 diskutovala po prvýkrát nová ministerka školstva Martina Lubyová s teamleaderom pre školstvo strany SaS Branislavom Gröhlingom. 

Martina Lubyová


10 2 0 2

Branislav Gröhling

SaS
7 0 0 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Martina Lubyová
 • Branislav Gröhling
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Martina Lubyová

...za uplynulých desať rokov bolo zhruba 100-percentné navýšenie (v platoch učiteľov, pozn.).

V politike - 05.10.2017
Nepravda

Po porovnaní nástupných platov pedagogických zamestnancov v roku 2007 s nástupnými platmi v roku 2017 (po úprave výšky platov v septembri 2017) je možné vidieť, že k "zhruba 100 %" navýšeniu nedošlo, najextrémnejší nárast predstavuje približne 70 %. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.V roku 200...

Branislav Gröhling

SaS

My (strana SaS, pozn.) sme už prinášali aj návrhy zákona do Národnej rady, ktoré neboli schválené, aby sa otvárali dvere či už Sociálnej poisťovne alebo daňového úradu alebo úradu práce, aby na základe jednotlivých rodných čísel ste si vy na základe vašich požiadaviek ako ministerky vedeli vyselektovať jednotlivé skupiny a potom následne na základe toho robili jednotlivé odporúčania.

V politike - 02.10.2017
Pravda

Poslanci Národnej rady SR Eugen Jurzyca, Martin Poliačik, Branislav Gröhling (všetci SaS) a Miroslav Beblavý (nezaradený),predložili v roku 2016 návrh zákona, podľa ktorého by malo ministerstvo školstva povinnosť poskytovať údaje z centrálneho registra študentov okrem Sociálnej poisťovni aj Ústrediu...

Martina Lubyová

...sekundárna analýza, ktorú robí NÚCEM (na základe výsledkov testovania PISA, pozn.), kde proste to je naozaj vidno, že z ktorých škôl, z ktorých lokalít, z ktorých sociálnych skupín majú nižšie výsledky (...).

V politike - 02.10.2017
Pravda

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) robí analýzu výsledkov podľa typu škôl, lokalít či sociálneho prostredia v rámci celoslovenského testovania žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ (Testovanie 5 a Testovanie 9). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Každý rok po skončení Testovania 5 a Testov...

Martina Lubyová

Ten testovací systém (národné testovanie piatakov, pozn.) sa vyvíja postupne, on začal v roku 2013, tá metodológia sa zlepšuje cez tie pilotné testy, rastie tá vzorka. Minulý rok sme to prvýkrát urobili na celej populácii.

V politike - 02.10.2017
Pravda

Testovanie 5 je celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníkov, ktoré bolo zahájené v školskom roku 2012/2013 (vtedy ešte na vybraných školách). Minulý školský rok 2016/2017 bolo prvýkrát realizované na celej populácii. Podľa údajov z jednotlivých rokov, počet zúčastnených žiakov každoročne stúpa (1887...

Martina Lubyová

Testovanie PISA (...) je to metodológia, ktorú navrhlo OECD. (...) To nie je skutočné číslo, ako 100% namerané, pretože PISA posledné kolo testovalo u nás na Slovensku okolo 6000 detí. Ale my máme tých detí v tom veku, ktoré treba testovať, rádovo 50 tisíc.

V politike - 02.10.2017
Pravda

Projekt PISA je štúdia OECD, ktorá predstavuje testovanie vzdelávacích systémov zapojených krajín v trojročných intervaloch skrz testovania vedomostí vybratej skupiny pätnásťročných študentov. Realizácia štúdie PISA na Slovensku je priamym zadaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu S...

Martina Lubyová

...dokonca eurozóna často zápasila s defláciou.

V politike - 02.10.2017
Pravda

V posledných rokoch sa Eurozóna naozaj viackrát prepadla do deflácie a v období od roku 2014 sa ukazovateľ pohybuje vo veľmi nízkych hodnotách. Bojovať proti deflácii sa snažila aj Európska centrálna banka. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Martina Lubyová v relácii vysvetľuje nevýhodu odvodzo...

Branislav Gröhling

SaS

...nechceme momentálne naviazať to navyšovanie vekového automatu napríklad na infláciu. Ja viem, že vekový automat je ročne asi 8 miliónov

V politike - 02.10.2017
Neoveriteľné

V diskusii navrhuje Gröhling zmenu systému financovania platov učiteľov na základe vekového automatu. Tarifný plat učiteľa (bez príplatkov, nadčasov či odmien) je daný na základe dvoch údajov. Prvým je platová trieda a druhým je započítaná prax. Hodnotu takzvaného vekového automatu však nie je možné...

Martina Lubyová

...aké sú zložky platov (...) to sú tarifné, to je zložka, s ktorou sa nedá veľmi pohybovať, to je naozaj tá tarifná nároková, vyrovnanie do minimálnej mzdy v niektorých prípadoch. A tu s týmito zhruba 20-25% sa dá operovať v rámci motivácie. (...) kreditové príplatky dávajú zhruba 3,7% v tejto kategórii. To znamená, že naozaj z tých 25% tie kreditové príplatky majú len malú váhu.

V politike - 02.10.2017
Pravda

Za prvý polrok 2017 boli na kreditové príplatky vynaložené prostriedky v celkovej hodnote 16 773 918 eur a tvorili približne 3,7 % z celkových finančných prostriedkov vynaložených na mzdy zamestnancov na školách. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Marti...

Branislav Gröhling

SaS

...toto je už stanovené v zákone v paragrafe 29, kde nemôžete zrušiť nejakú malotriedku, kde v dosahu šiestich kilometrov nemáte školu....

V politike - 02.10.2017
Pravda

Branislav Gröhling hovorí o § 29 zákona o výchove a vzdelávaní, ľudovo nazývaného aj "školský zákon." Tento paragraf spomínaného zákona naozaj ustanovuje vo výroku spomínané opatrenie. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorý...

Branislav Gröhling

SaS

My v súčasnosti máme 17 priamo riadených organizácií (Ministerstvom školstva, pozn.).

V politike - 02.10.2017
Pravda

V súčasnosti skutočne pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spadá 17 rezortných organizácií. Preto výrok Branislava Gröhlinga hodnotíme ako pravdivý.Organizácie rezortu sa delia na:Rozpočtové organizácie rezortu. Tieto organizácie sú na rozpočet zriaďovateľa (MŠVVaŠ SR) zapojené svoji...

Martina Lubyová

Už momentálne je priemerná mzda tisíc euro učiteľov v hrubom kdekoľvek.

V politike - 02.10.2017
Nepravda

Keďže priemerná mzda pedagogických zamestnancov presahuje hodnotu 1000 eur v hrubom iba pri niektorých typoch škôl a teda nie "kdekoľvek", hodnotíme výrok ako nepravdivý.Priemerný mzdový výdavok pedagogických a odborných zamestnancov je pre rok 2017 podľa Rozpočtu (.pdf, s. 46) pre roky 2017 - 2019 ...

Martina Lubyová

...to 6-percentné navýšenie (učiteľských platov, pozn.), o ktorom hovoríte, je multiplikované každý jeden rok. Čiže tam dochádza celkovo potom k 26-percentnému navýšeniu...

V politike - 02.10.2017
Pravda

Vládna koalícia v programovom vyhlásení garantovala navýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov o 6 % od septembra 2016 a následne od januára 2018 každoročne, teda aj v roku 2019 a 2020. Podľa programu sú tak naplánované štyri navýšenia do roku 2020, tie kumulatívne predstavujú navýšenie...

Branislav Gröhling

SaS

...nástupný plat (učiteľa, pozn.) v súčasnosti 690 euro, čo je okolo 540 eur v čistom.

V politike - 02.10.2017
Pravda

Začínajúci učiteľ základnej, strednej, jazykovej a špeciálnej školy je zaradený do platovej trarify 1, triedy 9. Po navýšení platov v regionálnom školstve v septembri 2017 má začínajúci učiteľ nárok na 690 eur, čo približne predstavuje 544 eur čistého mesačného platu. Výrok Branislava Gröhlinga...

Branislav Gröhling

SaS

...v programovom období 2014-2020 na operačný program vedu a výskum sme momentálne na čerpaní 1,75% (...).

V politike - 02.10.2017
Pravda

Podľa Certifikačného orgánu Ministerstva financií SR podiel čerpania na alokácií EÚ zdrojov v OP Výskum a inovácie bol (k 31. 8. 2017) 1, 75% (.pdf). Výrok hodnotíme ako pravdivý, avšak je nutné dodať, že tento podiel sa mohol odvtedy mierne zmeniť.  Operačný program výskum a inovácie pred...

Martina Lubyová

On (bývalý minister školstva Plavčan, pozn.) tam má jednoducho dohodu o vykonaní práce do konca roka ...

V politike - 02.10.2017
Neoveriteľné

Podľa vyjadrenia ministerky Lubyovej po rokovaní vlády 27. septembra 2017, bývalý minister školstva Peter Plavčan ostáva pracovať pre ministerstvo. Do konca roka bude exminister pôsobiť ako poradca. O tom na základe akej dohody a podmienok vykonáva Plavčan túto pozíciu neexistujú verejne dostupné in...

Martina Lubyová

... tá celková obálka tých fondov sa nám teraz znížila o značnú sumu aj z dôvodu toho, že Slovensko malo vyšší rast HDP, ako sa predpokladalo pri plánovaní. Čiže celkový objem, ktorý Slovensko môže čerpať v rámci týchto výziev, je naozaj veľmi flexibilná veličina a závisí aj od ďalších pomerov, aj parametrov napríklad ekonomiky, riadenia tých výziev a tak ďalej.

V politike - 02.10.2017
Pravda

Celkový objem prijatých eurofondov naozaj závisí od viacerých faktorov, medzi ktoré patrí napr. transparentnosť riadenia danej výzvy, ale aj ekonomické ukazovatele danej krajiny - príjemcu eurofondov. V súčasnosti boli Slovensku v niekoľkých operačných programoch vrátane OP "Výskum a inovácie" skuto...

Martina Lubyová

A na druhej strane korekcie boli vždy. To nie je záležitosť tejto výzvy. Korekcie boli aj v minulosti. Majú to všetky krajiny Európskej únie.

V politike - 02.10.2017
Pravda

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami EÚ, v roku 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Pri zistení porušenia, pri čerpaní finančných zdrojov z EÚ, vydá OLAF odporúčanie, respektíve korekciu Komisii na vrátenie financií do ro...

Branislav Gröhling

SaS

Druhá výzva, ktorá bola, tak tú ste ukončili, respektíve zrušili. Tá sa dala zrušiť, pretože neboli vypodpisované ešte zmluvy.

V politike - 02.10.2017
Pravda

Spornú eurofondovú výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV), ku ktorej sa vo svojom liste vyjadrovali rektori slovenských výskumných univerzít a predseda Slovenskej akadémie vied, zrušila svojím rozhodnutím práve ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová ...

Martina Lubyová

Tie akčné plány sú zamerané na také tri základné oblasti. To je zvýšenie transparentnosti, zníženie miery subjektivity pri hodnotení a potom možno prenastavenie alebo v lepšom špecifikovanie kritérií výberu a aj vrátane toho, akým spôsobom sa tie kritéria potom v praxi implementujú.

V politike - 02.10.2017
Pravda

Na jeseň 2017 bude predstavený Akčný plán zvýšenia transparentnosti eurofondov, na ktorom pracuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. Uvádza  niekoľko systémových opatrení na zefektívnenie a zlepšenie transparentnosti pri využívaní európskych štrukturálnyc...

Martina Lubyová

...kontrola tam momentálne je (...) Komisia má povinnosť, keď má dojem, že by mohlo dôjsť k nejakému problému, má povinnosť už akoby preventívne konať.

V politike - 02.10.2017
Pravda

Ministerka školstva Martina Lubyová vo výroku spomína kontrolu Európskej komisie, ktorá má preverovať výzvu na predloženie projektov na čerpanie eurofondov a ktorá bola ohlásená v septembri 2017. Avízovaný audit zo strany EÚ sa spája s kauzou dvoch podozrivých výziev ministerstva školstva za mandátu...

Branislav Gröhling

SaS

...zrušenú výzvu bola vyhlásená v máji 2016 a boli v júli prijímané projekty a je 35 dní na to, aby boli vyhodnotené a vyhodnocie obdobe trvalo 350 dní.

V politike - 02.10.2017
Pravda

Výzva na predkladanie projektov bola vyhlásená v máji 2016, pričom podľa dostupných informácii ukončenie prijímania projektov bolo neskôr než v júli, takže údaj 350 dní nesedí. Deklarovaných 35 pracovných dní síce nie je zakotvených v právnom predpise, ale upravuje ho sama výzva na predkladanie proj...

Branislav Gröhling

SaS

Je tam 50 firiem a pomaly v každej tej firme sú nejaké problémy (...).

V politike - 02.10.2017
Neoveriteľné

V rámci prvej výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier, o ktorej hovorí poslanec Gröhling, bolo vybraných 62 projektov, z ktorých 56 podali firmy. V súčasnosti prebieha kontrola všetkých týchto projektov, konkrétne problémy zatiaľ nie sú oficiálne známe, avšak m...

Martina Lubyová

V rámci prvej výzvy prebiehajú kontroly. Ako som už povedala, my môžme konať len na základe kontrolných zistení.

V politike - 02.10.2017
Neoveriteľné

Martina Lubyová

...my sme ten decommitment najprv sme sa pasovali so sumou 72 miliónov. Potom sa prostredníctvom všetkých možných inštitúcií, spolupracujúcich organizácií, ľudí, podarilo znížiť na 32.

V politike - 02.10.2017
Neoveriteľné

Decommitment je akt zablokovania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v prípade, že tieto peniaze neboli nárokované v stanovenej lehote. Inými slovami, ak dostupné eurofondy nie sú čerpané, časom prepadnú. V tomto prípade hrozí Slovensku, že príde o časť peňazí z programu dlhodobého stra...

success
error