DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...za uplynulých desať rokov bolo zhruba 100-percentné navýšenie (v platoch učiteľov, pozn.).

Lubyová a Gröhling v TA3 - 05.10.2017
Nepravda

Po porovnaní nástupných platov pedagogických zamestnancov v roku 2007 s nástupnými platmi v roku 2017 (po úprave výšky platov v septembri 2017) je možné vidieť, že k "zhruba 100 %" navýšeniu nedošlo, najextrémnejší nárast predstavuje približne 70 %. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.


V roku 2007 zarobili učitelia v platovej tarife 9 13 370 Sk, v prepočte približne 444 eur, v súčasnosti je tabuľkový plat tejto skupiny 690 eur. Porovnanie nástupných platov pre tarifu 9, 10, 11 a 12 v roku 2007 (prepočítané zo slovenských korún na eurá) a v roku 2017 je zachytené v nasledujúcom grafu. V tarife 9 došlo k nárastu o 55,48 %, v tarife 10 o 55,59 %, v tarife 11 o 63,32 % a v tarife 12 o 70,91 %.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error