DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Gröhling

SaS

...v programovom období 2014-2020 na operačný program vedu a výskum sme momentálne na čerpaní 1,75% (...).

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Pravda

Podľa Certifikačného orgánu Ministerstva financií SR podiel čerpania na alokácií EÚ zdrojov v OP Výskum a inovácie bol (k 31. 8. 2017) 1, 75% (.pdf). Výrok hodnotíme ako pravdivý, avšak je nutné dodať, že tento podiel sa mohol odvtedy mierne zmeniť.  

Operačný program výskum a inovácie predstavuje jeden z jedenástich operačných programov schválený Európskou komisiou pre SR. Ide o spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020. Zameriava sa napríklad na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie, zvyšovanie konkurencieschopnosti, či udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. Celkovo je na tieto účely alokovaných 2 266 776 537 EUR, z čoho takmer tri štvrtiny sú určené na posilnenie výskumu a zvyšok na posilnenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov. Podľa Výročnej správy o vykonávaní OP za roky 2014 a 2015 bolo čerpanie na všetkých úrovniach OP k 31.12.2015 nulové (.pdf, s. 4). Avšak odvtedy došlo k poskytnutiu finančných prostriedkov 26 prijímateľom z celkového počtu 356, vo výške 61 548 517,87 eur.  Podrobné informácie o prijímateľov sú dostupné na stránke ITMS2014+, ktorá slúži na správu eurofondov v SR pre roky 2014 - 2020.

Operačný program Výskum a inovácie nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013. Na tieto programy bolo celkovo alokovaných 1,209 miliardy eur, resp. 968,25 milióna eur, pričom ku koncu roka 2016 boli oba vyčerpané na viac ako 99 percent.

Poslanec Gröhling kritizuje pomalé využívanie eurofondov a obáva sa, že Slovenská republika nevyčerpá všetky dostupné eurofondy. Nová ministerka Martina Lubyová (nominant SNS) ale poslancovi oponuje, že pri tomto type programov je vždy rozbeh čerpania pomalší a hodnotiť úroveň ich čerpania je možné až po ukončení projektov. Spolu s moderátorom poslancovi Gröhlingovi pripomínajú, že aj pri posledných programoch sa k ich koncu vyčerpalo dostatočné množstvo peňazí, aj keď to tak spočiatku nevyzeralo.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error