DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

Ten testovací systém (národné testovanie piatakov, pozn.) sa vyvíja postupne, on začal v roku 2013, tá metodológia sa zlepšuje cez tie pilotné testy, rastie tá vzorka. Minulý rok sme to prvýkrát urobili na celej populácii.

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Pravda

Testovanie 5 je celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníkov, ktoré bolo zahájené v školskom roku 2012/2013 (vtedy ešte na vybraných školách). Minulý školský rok 2016/2017 bolo prvýkrát realizované na celej populácii. Podľa údajov z jednotlivých rokov, počet zúčastnených žiakov každoročne stúpa (1887 žiakov v 2012, 45 299 žiakov v 2016).
Výrok ministerky školstva Martiny Lubyovej hodnotíme ako pravdivý.

Ministerka školstva Martina Lubyová v výroku spomína Testovanie 5, teda celoslovenské testovanie žiakov piateho ročníka ZŠ. Podľa Petra Goliáša z INEKO sú celonárodné testy "...jednou z najdôležitejších zmien v školstve za posledné roky, pretože priniesli aspoň čiastočné údaje o kvalite a výkone škôl" a Testovanie 5 "...je kľúčovým predpokladom pre zistenie pridanej hodnoty zo slovenského jazyka a matematiky na druhom stupni základných škôl, čo je zase dôležitý indikátor kvality, ktorú tieto školy prinášajú za verejné zdroje".
Testovanie 5 bolo skutočne prvýkrát zahájené v školskom roku 2012/2013. Jeho cieľom bolo podľa tlačovej správy (.pdf, s. 1) "... overiť testovacie nástroje z matematiky a vyučovacích jazykov (slovenského jazyka a literatúra a maďarského jazyka a literatúry)."
V správe ministerstva z novembra 2016, zverejnenej pred Testovaním 5-2016, uvádza Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), že: " ...po prvýkrát budú do testovania zapojení aj žiaci so zdravotným znevýhodnením, ktorých je v piatom ročníku okolo 3 400, s výnimkou žiakov s mentálnym postihnutím". V školskom roku 2016/2017 sa teda skutočne prvýkrát uskutočnilo na celej populácii detí.

Vzorka žiakov, zúčastnených na Testovaní 5, skutočne rastie. Nárast je zobrazený v grafe nižšie, použité údaje sú zverejnené v tlačových správach Testovania 5 z konkrétnych rokov.


Okrem Testovania 5 sa každoročne vykonáva i celoslovenské Testovanie 9 (žiaci 9. ročníka). NÚCEM z poverenia ministerstva školstva realizuje aj medzinárodné merania výsledkov ako je OECD PISA, TALIS a pod.

Môžeme zmieniť kauzu zo začiatku septembra 2017, kedy na základe informácií z ministerstva školstva: „Na zabezpečenie celoplošného testovania žiakov 5. ročníka základných škôl Testovanie 5-2017 neboli alokované finančné prostriedky v schválenom rozpočte na rok 2017. Vzhľadom na celkové rozpočtové zdroje ministerstva preto zatiaľ nevieme toto testovanie pre aktuálny rok zabezpečiť" (z článku týždenníka TREND). Rozhodnutie o zastavení testovania Petra Plavčana mohlo byť zmenené novým vedením ministerstva. Podľa agentúrnej správy TASR sa ministerka Martina Lubyová pri vymenovávaní do funkcie vyjadrila, že sa "... pokúsi zabezpečiť, aby sa tento rok predsa len uskutočnilo testovanie piatakov z matematiky a slovenského jazyka." Podľa aktuálnych správ zverejnených na portáli NÚCEM sa bude Testovanie 5 nakoniec skutočne konať 22. novembra 2017.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error