DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

Testovanie PISA (...) je to metodológia, ktorú navrhlo OECD. (...) To nie je skutočné číslo, ako 100% namerané, pretože PISA posledné kolo testovalo u nás na Slovensku okolo 6000 detí. Ale my máme tých detí v tom veku, ktoré treba testovať, rádovo 50 tisíc.

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Pravda

Projekt PISA je štúdia OECD, ktorá predstavuje testovanie vzdelávacích systémov zapojených krajín v trojročných intervaloch skrz testovania vedomostí vybratej skupiny pätnásťročných študentov. Realizácia štúdie PISA na Slovensku je priamym zadaním Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Do testovania môžu byť vybraní všetci žiaci, ktorí spĺňajú podmienku veku: 15 rokov a 3 mesiace až 16 rokov a 2 mesiace (na začiatku testovacieho obdobia) a navštevujú 7. alebo vyšší ročník. Podľa národnej správy PISA 2015 (.pdf, s. 25) sa do testovania zapojilo cca 6 400 slovenských  žiakov, pričom počet trvalo bývajúceho obyvateľstva vo veku 15 rokov bol v roku 2015 približne 55 tisíc. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003. Výsledky slovenských žiakov sú podobne ako v predchádzajúcom cykle v roku 2012 vo všetkých troch oblastiach – matematická, čitateľská a prírodovedná gramotnosť – významne nižšie, ako je priemerný výkon žiakov z krajín OECD. Slovenská republika dosiahla výkon na úrovni 461 bodov. Priemerný výkon krajín OECD bol 493 bodov, čo predstavuje pokles celkového priemerného výkonu v rámci krajín OECD o 8 bodov oproti predchádzajúcemu cyklu v roku 2012. Výkon žiakov SR v prírodovednej gramotnosti sa nachádza pod priemerom zúčastnených krajín OECD.

Vo všetkých oblastiach je trend znižovania výkonov našich žiakov. V porovnaní s výsledkami PISA 2012 však tento pokles nie je štatisticky významný. Taktiež narástlo zastúpenie žiakov v tzv. rizikovej skupine (s najnižšou úrovňou vedomostí). Zároveň kleslo percentuálne zastúpenie žiakov v najvyšších vedomostných úrovniach, resp. toto zastúpenie zostáva na porovnateľnej úrovni ako v roku 2012.
 
Posledné testovanie sa konalo v roku 2015 a zapojilo sa do neho 72 krajín. Testy sa konajú s trojročným odstupom z dôvodu, aby sa mohli zisťovať vplyvy prípadných aplikovaných opatrení a zmien vo vzdelávacom systéme. Výber vzoriek škôl a žiakov podlieha striktným predpisom a normám.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error