DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...to 6-percentné navýšenie (učiteľských platov, pozn.), o ktorom hovoríte, je multiplikované každý jeden rok. Čiže tam dochádza celkovo potom k 26-percentnému navýšeniu...

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Pravda

Vládna koalícia v programovom vyhlásení garantovala navýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov o 6 % od septembra 2016 a následne od januára 2018 každoročne, teda aj v roku 2019 a 2020. Podľa programu sú tak naplánované štyri navýšenia do roku 2020, tie kumulatívne predstavujú navýšenie približne o 26 %. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Vládna koalícia v programovom vyhlásení sľúbila (.pdf, s. 32) "(vláda, pozn.) vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1.1.2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov; "

Platy učiteľov boli skutočne navýšené od septembra 2016 nariadením z 20. júla 2016. Nástupný plat v pracovnej triedy jedna tarify deväť tak predstavoval 650,50 eur. Peter Plavčan, vtedajší minister školstva, sľúbil ďalšie navýšenie platov v regionálnom školstve od septembra 2017. Vládna koalícia ponúkla školským odborom balík zvyšovania platov, ktorý sa dotýkal obdobia od 1. septembra 2017 do 1. januára 2020. Za tento návrh očakávala vláda podpísanie memoranda o sociálnom zmieri, ktorý školskí odborári odmietli podpísať, pretože sa nechceli vzdať svojho ústavného práva každoročne kolektívne vyjednávať o možnosti dohodnúť lepšie pracovné a platové podmienky. Kvôli odmietavému postoju odborárov vláda nebude aplikovať celý balík, avšak keď sa bude postupovať podľa vyhlásenia, ku kumulatívnemu navýšeniu o 26 % by malo dôjsť (september 2016, január 2018, január 2019 a január 2020). V septembri 2017 k navýšeniu došlo.

Keď vláda dodrží sľub z programového vyhlásenia, platy učiteľov budú navýšené ešte trikrát za súčasné volebné obdobie (január 2018, 2019 a 2020). Celkovo by tak mohlo dôjsť k viac ako 26 %-nému navýšeniu od 2016.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error