DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

Tie akčné plány sú zamerané na také tri základné oblasti. To je zvýšenie transparentnosti, zníženie miery subjektivity pri hodnotení a potom možno prenastavenie alebo v lepšom špecifikovanie kritérií výberu a aj vrátane toho, akým spôsobom sa tie kritéria potom v praxi implementujú.

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Pravda

Na jeseň 2017 bude predstavený Akčný plán zvýšenia transparentnosti eurofondov, na ktorom pracuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho. Uvádza  niekoľko systémových opatrení na zefektívnenie a zlepšenie transparentnosti pri využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov, ako napríklad automatické náhodné žrebovanie odborných hodnotiteľov,zlepšenie kontrolných procesov a umožnenie dvojkolového procesu výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Akčný plán bude podľa ÚPVII obsahovať rad systémových opatrení v oblastiach transparentnosti, otvorenosti, ako aj zjednodušovania implementácie eurofondov, ktoré vychádzajú zo skúseností s aplikáciou legislatívy pre programové obdobie 2014 až 2020, ako aj z už prijatých opatrení.

ÚPVII pre TASR uviedol: „Opatrenia sa budú týkať najmä zlepšenia spolupráce s prijímateľmi a verejnosťou vrátane mimovládnych organizácií, zlepšenia kontrolných procesov, využitia prostriedkov informačno-komunikačných technológií vrátane nástrojov na analýzu rizík, ďalšieho zverejňovania údajov, kvality hodnotiaceho a výberového procesu a podobne.“ 

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error