DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Gröhling

SaS

Je tam 50 firiem a pomaly v každej tej firme sú nejaké problémy (...).

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Neoveriteľné

V rámci prvej výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier, o ktorej hovorí poslanec Gröhling, bolo vybraných 62 projektov, z ktorých 56 podali firmy. V súčasnosti prebieha kontrola všetkých týchto projektov, konkrétne problémy zatiaľ nie sú oficiálne známe, avšak média u viacerých poukázali na to, že sú vlastne firmy bez skúseností s výskumom alebo takzvané mŕtve firmy bez tržieb. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie výzvu na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier, s celkovou alokáciou 301 mil. eur. Táto výzva bola vydaná 31.mája 2016 a býva označovaná prívlastkom prvá. Podľa ministerstva bola zámerom prvej výzvy „výraznejšia podpora aplikovaného výskumu v úzkej spolupráci s podnikateľským sektorom tak, aby boli výskumné aktivity naviazané priamo na prax. Žiadateľmi tak mohli byť len podnikateľské subjekty, ale v partnerstve s výskumnými inštitúciami.“

Do 31. decembra 2016 zaznamenalo Ministerstvo školstva 268 žiadostí o nenávratný finančný prostriedok. Eurofondy nakoniec získa 62 úspešných projektov. Podľa oficiálnych stránok Operačného programu Výskum a inovácie sa podporené projekty zameriavajú na jednotlivé oblasti špecializácie, ktorými sú materiálový výskum a nanotechnológie, informačno-komunikačné technológie, biotechnológie a biomedicína, pôdohospodárstvo a životné prostredie, vrátane moderných chemických technológií šetrných k životnému prostrediu, ako aj udržateľná energetika a energie.

Zo 62 úspešných projektov získajú v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier finančný príspevok tri univerzity - Žilinská univerzita v Žiline za dva projekty, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technická univerzita v Košiciach po jednom projekte. Centrum vedecko-technických informácii SR získa za dva projekty najviac peňazí. Zvyšok, teda 56 projektov, podali podnikateľské subjekty. 

Zmluvy s úspešnými žiadateľmi sa podľa Ministerstva mali začať uzatvárať začiatkom roka 2017. Prepuknutiu kauzy s eurofondami v školstve dopomohol protest rektorov vysokých škôl, ktorým neboli priznané žiadne finančné príspevky, opoziční politici a médiá, ktoré hľadali pôvod úspešných projektov a zistili, že častokrát ide o schránkové firmy. Európska komisia pozastavila všetky platby v štyroch eurofondových výzvach. Minister Plavčan, ktorý bol zodpovedný za prerozdeľovanie eurofondov, bol odvolaný. V súčasnosti prebiehajú kontroly všetkých úspešných žiadateľov v prvej výzve. Kontrola 62 projektov z prvej výzvy ešte nebola dokončená, takže sa nedá povedať, ktoré podnikateľské subjekty sú problematické. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa ku kauze vyjadrilo nasledovne: „Proces financovania už zazmluvnených projektov je momentálne pozastavený a to až do skončenia všetkých kontrol, vrátane prebiehajúcej kontroly zo strany Najvyššieho kontrolného úradu. Žiadne financie ešte žiadateľom poskytnuté neboli.“

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error