DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...my sme ten decommitment najprv sme sa pasovali so sumou 72 miliónov. Potom sa prostredníctvom všetkých možných inštitúcií, spolupracujúcich organizácií, ľudí, podarilo znížiť na 32.

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Neoveriteľné

Decommitment je akt zablokovania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov v prípade, že tieto peniaze neboli nárokované v stanovenej lehote. Inými slovami, ak dostupné eurofondy nie sú čerpané, časom prepadnú. V tomto prípade hrozí Slovensku, že príde o časť peňazí z programu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK (DSV), na ktoré bolo vyhradených 288 miliónov eur. 18. septembra totiž Ministerstvo školstva zrušilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Lubyová dva dni na to navštívila Brusel, kde rokovala o odblokovaní výziev s predstaviteľmi Európskej komisie. Neexistujú však iné než ministerkine vyjadrenia o tom, koľko Slovensku hrozí, že nevyčerpá, ani koho je zásluha na skresaní sumy z údajných 72 na 32 miliónov eur. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný. 


Dňa 20. septembra 2017 sa nová ministerka školstva stretla s eurokomisárkou pre regionálnu politiku Corinou Creţovou, aby vysvetlila, v čom sú problémy zablokovaných eurofondových výziev v hodnote takmer 300 miliónov eur a čo robiť, aby sa mohlo čerpanie eurofondov spriechodniť. Lubyová na rokovaní pripomenula, že riešenie daného stavu je pre Slovensko veľkou prioritou, zároveň však prezentovala kroky, ktoré ministerstvo doteraz vykonalo. Šlo najmä o začiatok kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, zrušenie problematickej výzvy na dlhodobý strategický výskum a vypracovanie akčných plánov na zvýšenie transparentnosti výberu projektov. 

Na základe toho 22. septembra 2017 informovala ministerka o tom, že "Európska komisia nechce Slovensku žiadne prostriedky odobrať v dôsledku toho, čo sa stalo, EK bude veľmi rada, ak sa Slovensku podarí dobehnúť čerpanie a tieto prostriedky odblokovať v rámci tých dohôd o stransparentnení režimu čerpania, ktoré sme dosiahli a ktoré budeme implementovať". Stanovisko k stretnutiu zo strany Komisie či eurokomisárky nájsť nevieme.

Z titulu plynutia času sa nám nepodarí vyčerpať prostriedky do konca roka, ktoré sme mali vyčerpať,“ uviedla tiež Martina Lubyová na tej istej tlačovej konferencii. Podľa denníku Pravda konzultovalo Ministerstvo školstva s Európskou komisiou tri možné spôsoby čerpania peňazí, pričom ako schodný sa ukázal iba jeden, a to presunutie istej časti prostriedkov do takzvaných finančných nástrojov, čo v podstate predstavuje využitie návratných finančných príspevkov. Ministerka tiež povedala, že ku zníženiu sumy poslúžili technické opatrenia, napríklad zvýšenie čerpania eurofondov v existujúcich programoch. 

Z dostupných informácií vieme len to, čo tvrdí samotná ministerka, a teda že Slovensku hrozí tzv. decommitment, a že mal byť pôvodne vyšší. 

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error