DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

Už momentálne je priemerná mzda tisíc euro učiteľov v hrubom kdekoľvek.

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Nepravda

Keďže priemerná mzda pedagogických zamestnancov presahuje hodnotu 1000 eur v hrubom iba pri niektorých typoch škôl a teda nie "kdekoľvek", hodnotíme výrok ako nepravdivý.

Priemerný mzdový výdavok pedagogických a odborných zamestnancov je pre rok 2017 podľa Rozpočtu (.pdf, s. 46) pre roky 2017 - 2019 schváleným NR SR na úrovni 1 116,00 eur (s medziročným rastom 63 eur). 
Keďže však ministerka Lubyová hovorí, že takáto priemerná hrubá mzda by mala byť pre učiteľov kdekoľvek, je potrebné posudzovať výrok podľa výšky priemernej mzdy pedagógov pri rôznych typoch zriaďovateľov škôl.

Najnovšie zverejnené údaje o priemerných mzdách učiteľov sú dostupné na stránkach ministerstva školstva k prvému polroku 2017 (.pdf, s. 6,8).Podľa týchto údajov však priemerná mzda pedagogických zamestnancov presahuje hodnotu 1000 eur v hrubom pri všetkých typoch zriaďovateľov len vtedy, ak berieme do úvahy údaje bez započítania materských škôl, jazykových škôl a ZUŠ (.pdf, s. 6).  Ak sa však pozrieme na údaje zahŕňajúce aj tieto typy škôl (.pdf, s. 8), priemerná mzda učiteľov presahuje v hrubom hodnotu 1000 eur iba v školách zriaďovaných VÚC, pri ostatných typoch zriaďovateľov (cirkvi, krajský školský úrad, obec, súkromná osoba) nepresahuje priemerná mzda učiteľov túto hodnotu.

Ministerka Lubyová výrokom namieta, že platy učiteľov nie sú jediným dôvodom nespokojnosti učiteľov, nakoľko napriek zvýšeniu platov stále nemajú dostatočné spoločenské docenenie. Zároveň kritizuje, že nepedagogickým zamestnancom, ktorí sú taktiež regionálnymi zamestnancami školstva platy ani zďaleka nestúpajú rovnakým tempom ako pedagogickým zamestnancom, poprípade vôbec nestúpajú. V rozpočte (.pdf, s. 46) je naozaj vidieť, že kým priemerná mzda pedagogických zamestnancov od roku 2014 stúpla o 138,57€ (z 977,43 na 1116 eur), tak pri nepedagogických zamestnancoch sa táto mzda zvýšila iba o 10,77€ (z 556,85 na 567,62 eur).

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error