DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...kontrola tam momentálne je (...) Komisia má povinnosť, keď má dojem, že by mohlo dôjsť k nejakému problému, má povinnosť už akoby preventívne konať.

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Pravda

Ministerka školstva Martina Lubyová vo výroku spomína kontrolu Európskej komisie, ktorá má preverovať výzvu na predloženie projektov na čerpanie eurofondov a ktorá bola ohlásená v septembri 2017. Avízovaný audit zo strany EÚ sa spája s kauzou dvoch podozrivých výziev ministerstva školstva za mandátu Petra Plavčana. Podľa jeho slov z júla 2017 o kontrolu z EÚ požiadalo priamo jeho ministerstvo, avšak dôvodom záujmu Európskej komisie môže byť i medializácia kauzy či výzva od rektorov vysokých škôl. Európska komisia v spolupráci s Európskym dvorom audítorov, poverila Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), aby záležitosť prešetril. EÚ inštitúcie môžu vykonávať i námatkové kontroly, prešetrenie nakladania s finančnými prostriedkami EÚ a prevencia podvodov je taktiež v ich záujme.
Výrok ministerky školstva Martiny Lubyovej preto hodnotíme ako pravidivý.

Výrok sa vzťahuje ku kauze eurofondov v rezorte školstva a bol súčasťou odpovede na otázku redaktora týkajúcu sa nevyčerpaných eurofondov. Ako redaktor Norbert Dolinský formuloval vo svojej otázke, napriek tomu, že opozícia kritizuje, že v nedávnej kauze mohlo ísť o sporné čerpanie eurofondov, Európska komisia sa rozhodla ich čerpanie nezastaviť. Toto stanovisko Európskej komisie Lubyová vysvetlila tým, že v kauze stále nefigurujú žiadne konkrétne zistenia, preto neboli jej rezortu na stretnutí s európskou komisárkou Corinou Cretu vyčítané žiadne konkrétne body. Zistenia môže priniesť až kontrola, ktorá podľa jej výroku práve prebieha. Preto spomínané stretnutie a výzvy Európskej komisie sú údajne zatiaľ iba preventívnym konaním. 

Výzva na predkladanie projektov je informáciou pre žiadateľov o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie (z eurofondov). Ministerstvo školstva pod vedením Petra Plavčana vypísalo dve veľké výzvy na predloženie prejektov. Jedna bola určená na Dlhodobý strategický výskum (DVS) a druhá na Priemyslené výskumno-vývojové centrá (PVVC), obe vo výške takmer 300 miliónov eur. 

Ako informuje článok týždenníka TREND, výzva PVVC bola "...ukončená a s väčšinou úspešných žiadateľov už štát uzavrel zmluvy..." Po spustení kritickej odozvy zo strany opozície, médií, po proteste rektorov vysokých škôl a po doručení listu z Európskej komisie, slovenská vláda zrušila druhú výzvu na DVS ešte pred popisom zmlúv s víťaznými firmami. Listom totiž Európska komisia pozastavila vyplatenie eurofondov v štyroch výzvach pod ministerstvom školstva, vrátane spomínaných. 

Keďže na základe podpísaných zmluv, ktoré už rezort s firmami uzatvoril, vzniká týmto firmám nárok na čerpanie eurofondov, prípadné náklady po odmietnutí platby Európskou komisiou by museli byť hradené zo štátneho rozpočtu.

Poslankyňu NR SR Veroniku Remišovú citoval v auguste 2017 portál aktuality.sk"...varovný list znamená, že to Komisia považuje za obrovský problém ... a nám Brusel nepreplatí ani jedno euro, pokiaľ sa nevyriešia problémy, na ktoré EK upozorňuje."

Podľa článku aktualne.sk "...rozdeľovanie eurofondov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra.".

Prebiehajúcou kontrolou zo strany EÚ, ktorú v diskusii spomína ministerka Martina Lubyová, môže byť práve kontrola údajne vyžiadaná ministerstvom školstva, ako o tom informovali hnonline.sk vo svojom článku. Ten zhŕňa videozáznam, kde minister Plavčan 26. júla 2017 avizuje, že sa kvôli prevereniu výzvy na DSV "...obrátil na Európsku komisiu".

Podľa článku denníka SME zo septembra 2017 sa už kontrolami výziev zaoberá ministerstvo školstva, rezort financií a audit z Európskej únie je očakávaný. 
Európska komisia sa obrátila na vlastných vyšetrovateľov z Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

V Rádiožurnále Slovenského rozhlasu 7. augusta 2017 zaznelo vyjadrenie Jany Capello, zo Zastupiteľstva Európskej komisie na Slovensku:„Je teraz na slovenských orgánoch, aby na tento list odpovedali. Európska komisia zároveň posunula všetky predmetné informácie OLAF-u. OLAF sa nimi bude zaoberať v zmysle svojich pravidiel a postupov, avšak treba mať na pamäti, že toto neznamená automaticky začiatok vyšetrovania."

Podľa redaktorky Slovenského rozhlasu, Zuzany Kejmarovej: "...OLAF-u, teda Európskemu úradu pre boj proti podvodom, zvyčajne trvá preverovanie rok a pol. Závisí to však od rýchlosti komunikácie s dotknutou inštitúciou."

Európska komisia je nezávislá výkonná zložka EÚ, ktorá má, okrem iného, za úlohu vyčleňovať finančné prostriedky a aj kontrolu ich použitia pod dohľadom Európskeho dvora audítorov.Ten vykonáva "...audit prijímov a výdavkov EÚ ... kontroluje jednotlivcov a organizácie, ktoré narábajú s prostriedkami EÚ ... vypracúva výročnú správu i nahlasuje podozrenia z podvodu, korupcie a inej nezákonnej činnosti Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF)...

"Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) je jediný orgán EÚ poverený odhaľovať, vyšetrovať a zastaviť podvody týkajúce sa finančných prostriedkov EÚ."
Znamená to, že OLAF by v tomto prípade jednal na základe oznámenia Európskej komisie (prípadne v spolupráci s Európskym dvorom audítorov). 

Medzi úlohy Európskeho dvora audítorov patrí napríklad "... preverovanie osôb a organizácií, ktoré s prostriedkami EÚ hospodária a vykonávanie námatkových kontrol v štátoch, ktoré čerpajú pomoc z EÚ." Je teda v kompetencii i záujme Európskej komisie či Európskeho dvora audítorov vykonávať i preventívne opatrenia tak, ako to naznačila Martina Lubyová vo výroku, ale aj poveriť prešetrením možných podvodov Európsky úrad pre boj proti podvodom.

O priebehu a výsledku kontroly zatiaľ nemáme dostupné informácie.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error