DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

...sekundárna analýza, ktorú robí NÚCEM (na základe výsledkov testovania PISA, pozn.), kde proste to je naozaj vidno, že z ktorých škôl, z ktorých lokalít, z ktorých sociálnych skupín majú nižšie výsledky (...).

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Pravda

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) robí analýzu výsledkov podľa typu škôl, lokalít či sociálneho prostredia v rámci celoslovenského testovania žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ (Testovanie 5 a Testovanie 9). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Každý rok po skončení Testovania 5 a Testovania 9 publikuje NÚCEM správu, v ktorej popisuje priebeh testovania, výsledky a ich analýzu. V rámci tejto analýzy si stanovuje kritériá, na základe ktorých porovnáva rôzne kategórie a v konečnom dôsledku tak potom zistí, ktoré typy škôl a z akých lokalít dosahujú nízke výsledky. V zatiaľ poslednom Testovaní 5 z roku 2016 (.pdf) skúmal NÚCEM napríklad priemernú úspešnosť žiakov podľa pohlavia, zriaďovateľa školy, kraja, typu a veľkosti sídla či sociálneho prostredia.

V Testovaní 5 za rok 2016 mali na základe toho pri type, respektíve zriaďovateľovi škôl v teste z matematiky i slovenského jazyka najnižšiu priemernú úspešnosť žiaci štátnych škôl (61,7 % z matematiky a 62,6 % zo slovenského jazyka). Z hľadiska lokalít si v rámci testu z matematiky viedli najslabšie žiaci Košického kraja (55,4 %) a v rámci testu zo slovenského jazyka to boli žiaci Prešovského kraja (56,8 %). Žiaci zo sociálne znevhýhodneného prostredia (SZP) napísali testy o porovnanie horšie ako žiaci bez SZP. Priemerná úspešnosť žiakov zo SZP v teste z matematiky bola 24,0 % a v teste zo slovenského jazyka 28,0 %, na druhú stranu žiaci bez SZP napísali testovanie s priemerným výsledkom 63,6 % v matematike a 64,2 % v slovenskom jazyku. Celkovo bola v Testovaní 5 za rok 2016 (.pdf) priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky 62,3 % a priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 63,1 %.

Kritériá, na základe ktorých NÚCEM analyzuje výsledky Testovania 9 sa vo veľkej miere zhodujú s vyššie vymenovanými kritériami. Za rok 2017 (.pdf) bola priemerná úspešnosť testu z matematiky na úrovni 56,4 % a zo slovenského jazyka 61,2 %. Pri delení škôl na štátne, súkromné a cirkevné si viedli v oboch testoch najhoršie štátne školy (56,1% úspešnosť z matematiky a 60,9% úspešnosť zo slovenského jazyka a literatúry). V rámci krajov mal v teste z matematiky najnižšiu priemernú úspešnosť Banskobystrický kraj (52,6 %) a v teste zo slovenského jazyka to boli zhodne Banskobystrický a Košický kraj (59,2 %). Aj v tomto testovaní žiaci zo sociálne znevhýhodneného prostredia (SZP) napísali testy o porovnanie horšie ako žiaci bez SZP. Priemerná úspešnosť žiakov zo SZP v teste z matematiky bola 21,9 % a v teste zo slovenského jazyka 33,1 %, na druhú stranu žiaci bez SZP napísali testovanie s priemerným výsledkom 56,8 % v matematike a 61,6 % v slovenskom jazyku.

NÚCEM uskutočňuje tiež medzinárodné merania, kde sleduje výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase. V rámci projektu OECD Pisa 2015 (.pdf) napríklad Národný ústav analyzoval socioekonomické zázemie a jeho vplyv na výkon časti slovenských i zahraničných žiakov, ich postoje k prírodným vedám, životnú pohodu a prosperitu žiakov či prostredie školy z pohľadu riaditeľov.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error