DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Gröhling

SaS

Druhá výzva, ktorá bola, tak tú ste ukončili, respektíve zrušili. Tá sa dala zrušiť, pretože neboli vypodpisované ešte zmluvy.

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Pravda

Spornú eurofondovú výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV), ku ktorej sa vo svojom liste vyjadrovali rektori slovenských výskumných univerzít a predseda Slovenskej akadémie vied, zrušila svojím rozhodnutím práve ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

K zrušeniu tejto "druhej" výzvy došlo 18. septembra 2017 (.pdf). Ministerstvo ako dôvod zrušenia výzvy uviedlo podstatnú zmenu podmienok, ktorou bola "úprava rozsahu žiadateľov v nadväznosti na potrebu zabezpečenia zdrojov financovania pre verejné výskumné inštitúcie“.

O zrušení výzvy hovoril ešte v polke augusta 2017 bývalý minister školstva Peter Plavčan (nominant SNS). Ten od začiatku júla čelil kritike pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Peter Plavčan problematické výzvy zastavil a nariadil ich preverenie. Európska komisia neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste a ich rozdeľovanie v súčasnosti rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) aj Národná kriminálna agentúra. Kauza s dotáciami nakoniec stála Petra Plavčana miesto ministra školstva a 13. septembra 2017 bol nahradený Martinou Lubyovou. 

Na rozdiel od prvej výzvy, ktorá sa zameriavala na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier (PVVC) a ktorá bola ukončená ku dňu 31. decembra 2016, druhá výzva (DSV) bola stále otvorená. Zároveň ako informoval komunikačný odbor ministerstva školstva, v rámci tejto výzvy nebolo vydané žiadne rozhodnutie o schválení finančného príspevku a nebola tak podpísaná ani jedna zmluva, preto k samotnému zrušeniu mohlo dôjsť. 

Nová výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV) by mala podľa ministerky Lubyovej "reflektovať celospoločenskú požiadavku na prísnejšie kritériá na kvalitu predkladaných projektov a potrebu väčšej otvorenosti a transparentnosti používaných postupov, od procesu prípravy a vyhlásenia výzvy až po hodnotenie a výber najlepších projektov".

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error