DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Gröhling

SaS

...nechceme momentálne naviazať to navyšovanie vekového automatu napríklad na infláciu. Ja viem, že vekový automat je ročne asi 8 miliónov

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Neoveriteľné

V diskusii navrhuje Gröhling zmenu systému financovania platov učiteľov na základe vekového automatu. Tarifný plat učiteľa (bez príplatkov, nadčasov či odmien) je daný na základe dvoch údajov. Prvým je platová trieda a druhým je započítaná prax. Hodnotu takzvaného vekového automatu však nie je možné na základe verejne dostupných údajov vyhodnotiť. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.


Na základe ods. 11, § 7 Zákona č. 553/2003 Z. z. platia pre každoročné zvyšovanie platov nasledovné pravidlá. Pre prvých 16 rokov započítanej praxe sa plat pedagogického či odborného zamestnanca zvyšuje o 1 %. Pre ďalších 16 rokov praxe sa plat zvyšuje o 0,5 %. Po 32 rokoch sa plat ďalej nezvyšuje. Ak má teda pedagóg nástupný plat, napríklad 690 eur (.pdf, s. 2), čiže deviata platová kategória, po každom roku praxe sa mu ku mzde pripočíta 6,9 eura. Po 16 rokoch teda zarába o 110,4 eur viac (16 krát 6,9 eura). 17. a každý ďalší rok sa mu započítava už len 3,45 eura. Ďalších 16 rokoch sa mu teda plat zvýši už len o 55,2 eura. Po 32 rokoch dosiahne jeho plat strop 856 eur.
 
Otázna je suma 8 miliónov eur, o ktorej tvrdí, že je cena vekového automatu. Na základe najnovších štatistických údajov Ministerstva školstva však vieme len potvrdiť, že tarifné platy, ako sú definované v spomínanom Zákone č. 553/2003 Z. z., sú za súčasný kalendárny polrok 329 217 779 eur (.pdf, s. 2). Z dát však nevyplýva koľko z peňazí tvoria zaradenia do platových kategórií a koľko vekový automat.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error