DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martina Lubyová

A na druhej strane korekcie boli vždy. To nie je záležitosť tejto výzvy. Korekcie boli aj v minulosti. Majú to všetky krajiny Európskej únie.

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Pravda

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami EÚ, v roku 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Pri zistení porušenia, pri čerpaní finančných zdrojov z EÚ, vydá OLAF odporúčanie, respektíve korekciu Komisii na vrátenie financií do rozpočtu EÚ. Výrok Lubyovej hodnotíme ako pravdivý, pretože korekcie ohľadom eurofondov sa v členských krajinách využívajú.

Mimo iného je úlohou OLAF-u dozerať na členské štáty, aby riadne hospodárili s finančnými prostriedkami EÚ (týka sa aj eurofondov).

Európska komisia môže rozhodnúť o uplatnení finančných korekcií, ak členské štáty zlyhajú pri uplatňovaní korekcií alebo pri závažných zlyhaniach manažmentu, či kontrolného systému, ktorý môže viesť k pravidelným nezrovnalostiam (.pdf, s. 4).

OLAF vydal za rok 2016 celkovo 346 odporúčaní, respektíve korekcií, na základe ktorých sa do rozpočtu EÚ vrátilo 631 miliónov eur (.pdf, s. 3). Na Slovensku bolo zistených najviac nezrovnalostí spomedzi členských krajín. Slovensko teda musela za rok 2016 vrátiť späť 2,55 % z vyplatených eurofondov (.pdf, s. 31). Ako zistili slovenské úrady, Slovensko v rokoch 2013-2016 pri čerpaní eurofondov pochybilo v 1360 prípadoch. Prišlo teda o 13,14 % platieb zo štrukturálnych fondov, čo je najvyšší percentuálny podiel v EÚ. Priemerne členské štáty prichádzajú po zisteniach národných kontrolných orgánov o 2,10 % menej. 

Pri uplatnení finančných korekcií, môže prísť k celkovému zrušeniu financií na danú oblasť, alebo len časti o čom rozhoduje Európska komisia. 

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error