DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Gröhling

SaS

My v súčasnosti máme 17 priamo riadených organizácií (Ministerstvom školstva, pozn.).

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Pravda

V súčasnosti skutočne pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spadá 17 rezortných organizácií. Preto výrok Branislava Gröhlinga hodnotíme ako pravdivý.


Organizácie rezortu sa delia na:
Rozpočtové organizácie rezortu. Tieto organizácie sú na rozpočet zriaďovateľa (MŠVVaŠ SR) zapojené svojimi príjmami a výdavkami (.pdf, s.1). Jedná sa o týchto 11 organizácii:

 • Agentúra na podporu výskumu a vývoja
 • Výskumná agentúra
 • Medzinárodné laserové centrum
 • Metodicko-pedagogické centrum
 • Národné športové centrum
 • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
 • Slovenská pedagogická knižnica
 • Slovenský historický ústav v Ríme
 • Štátna školská inšpekcia
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania
 • Štátny pedagogický ústav

Príspevkové organizácie sú na rozpočet zriaďovateľa zapojené príspevkom, pričom menej ako 50 % jej nákladov je pokrytých tržbami (.pdf, s.1). Na MŠVVaŠ SR pôsobí 6 takýchto organizácii:

 • Antidopingová agentúra SR
 • Centrum vedecko-technických informácií SR (od 1. 1. 2014 zlúčený s Ústavom informácií a prognóz školstva)
 • Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
 • IUVENTA
 • Národný ústav celoživotného vzdelávania
 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error