DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Gröhling

SaS

My (strana SaS, pozn.) sme už prinášali aj návrhy zákona do Národnej rady, ktoré neboli schválené, aby sa otvárali dvere či už Sociálnej poisťovne alebo daňového úradu alebo úradu práce, aby na základe jednotlivých rodných čísel ste si vy na základe vašich požiadaviek ako ministerky vedeli vyselektovať jednotlivé skupiny a potom následne na základe toho robili jednotlivé odporúčania.

Lubyová a Gröhling v TA3 - 02.10.2017
Pravda

Poslanci Národnej rady SR Eugen Jurzyca, Martin Poliačik, Branislav Gröhling (všetci SaS) a Miroslav Beblavý (nezaradený),predložili v roku 2016 návrh zákona, podľa ktorého by malo ministerstvo školstva povinnosť poskytovať údaje z centrálneho registra študentov okrem Sociálnej poisťovni aj Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, za účelom zverejňovania štatistiky platov a nezamestnanosti absolventov jednotlivých stredných a vysokých škôl na Slovensku. Tento výrok Branislava Gröhlinga preto hodnotíme ako pravdivý. 

Predkladaný opozičný návrh legislatívne nadväzoval na prehľad absolventskej miery nezamestnanosti podľa jednotlivých vysokých škôl a ich študijných odborov, ktorú pripravilo ministerstvo školstva v roku 2011. 

Podľa TASR, novela nadväzovala na odporúčania, podľa ktorých by podobný zákon znižoval informačnú nerovnosť na trhoch práce a vzdelávania a pravidelne by informoval o úspešnosti absolventov jednotlivých vysokých a stredných škôl. 

V tom istom článku sa hovorí, že novela mala zabezpečiť výmenu relevantných informácií o absolventoch medzi kompetentnými orgánmi štátnej správy a ministerstvom školstva, ústredím práce a Sociálnou poisťovňou tak, aby sa zabezpečila pravidelná aktualizácia údajov, potrebných na vyhodnocovanie štatistiky platov a absolventskej nezamestnanosti. Novela ukladá ministerstvu školstva povinnosť tieto údaje zverejňovať.

Národná rada SR po prerokovaní danej novely zákony v prvom čítaní rozhodla, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona. 

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error