DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Žilina - komunálne volby 2014
Iné - 03.11.2014
Debata kandidátov na primátora mesta Žilina bola v poradí druhou velkou predvolebnou debatou na RTVS. Spolu debatovalo až 10 kandidátov na primátora predovšetkým o športe, školstve a mestských bytoch.  Vzhladom na obmedzený cas a ludské zdroje sme overili pät kandidátov. Kandidáti mali na reakcie a vyjadrenia len 30 sekundový limit. Mnoho kandidátov s týmto obmedzením bojovalo. Prekvapením bolo, že kandidát KDH Belinský za celý cas povedal len jeden výroky, ktorý naplnal znaky faktickosti a overovatelnosti. Zvyšní štyria overovaní kandidáti už povedali podstatne viac výrokov. Až po tri faktické chyby povedali úradujúci primátor Choma a kandidát Ondák. Slota povedal najviac neoveritelných výrokov a aj jednu nepravdu. A kandidát širokej koalície Barcík nekorektne hovoril o vývoji dlhu v meste za primátorovania Chomu. 

Peter Belinský

KDH
1 0 0 0

Igor Choma

SMER-SD
4 4 0 1

Peter Ondák

Nestraníci
6 3 0 2

Ján Slota

SNS
4 1 0 4

Martin Barčík

Nestraníci
6 1 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Politik
 • Peter Belinský
 • Igor Choma
 • Peter Ondák
 • Ján Slota
 • Martin Barčík
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Peter Ondák

Nestraníci

Mesto obralo školu (v Trnovom, pozn.) o 9-tisíc plus o 6-tisíc na ešte iných veciach.

Iné - 06.11.2014
Neoveriteľné

Správa o kontrole ZŠ s MŠ Dolná Trnovská uvádza pochybenie zriaďovateľa (Žilina), ktorý nepoukazoval také finančné prostriedky, v akom rozsahu boli určené záväznými ukazovateľmi v rozpočte mesta. Mesto teda skutočne "obralo" školu o časť prostriedkov. Demagog.SK nezistil o akú sumu išlo. Výrok preto...

Peter Ondák

Nestraníci

Mesto má len jedno zariadenie pre seniorov, ktoré má kapacitu len 64.

Iné - 05.11.2014
Pravda

Mesto Žilina je zriaďovateľom iba jedného zariadenia pre seniorov. Ide o zariadenie "ÚSMEV", ktoré má kapacitu 64 klientov. Mesto Žilina prevzalo zariadenie Úsmev od Žilinského samosprávneho kraja v auguste 2013. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Na území mesta Žilina sa celkovo nachádza šesť zariadení ...

Igor Choma

SMER-SD

Toľkoto majetku sa predalo za Jána Slotu - 533 miliónov eur...

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné

Údaje o tom, koľko majetku sa predalo za Jána Slotu nie sú dostupné. Posledné rozpočty a záverečné správy mesta Žilina sú dostupné na stránkach mesta od roku 2005. Archív neponúka záverečné účty a rozpočty staršie ako 2005. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný....

Igor Choma

SMER-SD

Sú to byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ktoré odkúpil hovorca mesta a vedúci ekonomického, pozn.), po určitom čase je presne stanovená odkiaľ pokiaľ táto suma môže ísť. To nie je o tom, že takýto byt môžete predať za 1 000 alebo 5 000 euro, máte presne stanovenú sumu, za ktorú sa môže predať.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Na byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa vzťahuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predpis č. 182/1993 Z. z., ktorý upravuje podmienka predaja ako aj ich cenu. Tento výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Podľa § 16 tohto zákona môže vlastník bytu...

Martin Barčík

Nestraníci

Choma zarába viac ako premiér.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Je pravda, že Choma zarába viac ako predseda vlády SR. Choma len za výkon funkcie poslanca NR SR, poslanca VÚC a primátora Žiliny zarobí spolu 5 050 eur mesačne. Predseda vlády zarobí mesačne 3 700 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Plat predsedu vlády je určený v rámci úpravy platu člena vlády...

Martin Barčík

Nestraníci

Hovorca mesta dostal byt za 700 eur, vedúci ekonomického myslím, že 1 200 eur.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Hovorca mesta Žilina Pavol Čorba získal mestský nájomný byt a následne ho odkúpil za 700 eur. Podobne ako vedúci ekonomického odboru mesta Karol Krutek, ktorý od mesta odkúpil byt za 1 082 eur. Barčík v prípade vedúceho ekonomického odboru uvádza o viac ako 100 eur vyššiu sumu, no vzhľadom na t...

Martin Barčík

Nestraníci

Choma nepostavil ani jeden nájomný byt.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Ide o veľmi podobný výrok, ako bol výrok J. Slotu. Podľa záverečných účtov meste Žilina a posledných informácii zo septembra 2014 je pravdou, že mesto nepostavilo ani jeden nájomný byt. Podľa dostupných informácii mesto zreronštruovalo a odovzdalo za Chomu 30 nájomných bytov a na rekonštrukciu ďalší...

Peter Ondák

Nestraníci

Zo zákona má povinnosť aby mala takéto zariadenie (zariadenie pre seniorov, pozn.).

Iné - 04.11.2014
Nepravda

Peter Ondrák naráža na fakt, že mesto Žilina má len jedno zariadenie pre seniorov Úsmev. Zákon v prípade obcí a ich pôsobnosti pri zabezpečovaní sociálnych služieb hovorí o tom, že obec poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby, a teda aj služby pre seniorov. Mesto tak nemá povinnosť...

Martin Barčík

Nestraníci

Mám v rukách znalecký posudok (za pozemok "Lúky", pozn.), kde je cena za meter štvorcový 42 eur oproti tomu čo sa zverejnilo.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Podľa dostupného znaleckého posudku z 10. októbra 2014 je skutočne pravdou, že cena vyhodnotená znalcom Mariánom Mrázikom za ten istý pozemok ako schválilo zastupiteľstvo Žiliny 22. septembra 2014, je na úrovni 42,01 eur za m2. Na základe tohto posudku výrok hodnotíme ako pravdivý. Do...

Ján Slota

SNS

Zrekonštruovali sme futbalový štadión a osvetlenie a stali sme sa dvakrát majstrami Slovenska, za primátorovanie (Slotu, pozn.). Až potom to dostal niekto, ten, ktorý to ďalej zveľaďoval.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Žilina sa stala počas primátorovania Jána Slotu niekoľkonásobným majstrom Slovenska, dvakrát ešte ako klub, ktorý nevlastnil Antošík. V roku 2002 začalo mesto s rekonštrukciou štadióna, dobudovalo osvetlenie a zrekonštruovalo dve tribúny štadiónu. Klub v v roku 2004 prevzal sponzor Jozef A...

Ján Slota

SNS

Na začiatku keď som nastúpil v roku 90, tak sme boli v nejakej tretej alebo ktorej lige. Sme sa dostali prvý raz v histórii do Extraligy a stali sme sa majstrami Slovenska. ...postavili sme nový zimný štadión, novú halu.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Je pravdou, že sa MsHK Žilina prebojoval z druhej ligy, kde pôsobil od vzniku SR, o ktorej môžeme hovoriť ako o tretej, keďže je v hierarchii za extraligou a 1. ligou. V sezóne 2005/2006, teda na konci primátorovania J. Slotu v Žiline, vyhrali titul v najvyššej lige. Je tiež pravdou, že bola postave...

Peter Ondák

Nestraníci

Keď si človek zoberie ten rozpočet, tak šport sa týka len kolo hokeja, je tam kapitola na hokej a na plaváreň.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Peter Ondák sa snaží poukázať na to, že z kapitoly Šport rozpočtu mesta je financovaný vlastne len hokej a plaváreň. V skutočnosti ide až o 92 (rok 2015) až 93 (rok 2014) percent zdrojov z tejto kapitoly. Len 8 resp. 7 percent zdrojov ide na podporu športových aktivít a grantový systém. Výrok hodnot...

Peter Belinský

KDH

..sa tam konali aj majstrovstvá vo volejbale (v športovej hale na Bôriku, pozn.).

Iné - 04.11.2014
Pravda

Je pravdou, že v hale Bôriku (Korytnačke) sa hrali majstrovstvá sveta vo volejbale žien v roku 1986. V Žiline sa hrala skupina základná skupina A. ...

Igor Choma

SMER-SD

Ak sme mali na začiatku 16 škôl a z toho tri boli v relatívne dobrých číslach. Dnes máme 13 škôl a deväť škôl je už v čiernych číslach.

Iné - 04.11.2014
Nepravda

Demagog. SK nezistili informácie o hospodárení škôl. Choma však neuvádza presne číslo základných škôl a základných škôl s materskými školami. Stránka mesta uvádza celkovo 15 škôl a len 3. novembra 2014 schválený rozpočet na rok 2015 uvádza počet 14 a to aj nasledujúce roky 2016 a 2017. Výrok hodnotí...

Peter Ondák

Nestraníci

A túto školu (základnú školu v Trnove, pozn.) chce mesto rušiť, spájať a len preto, že tam vznikne dlh za 15 tisíc eur. Je ďalších osem škôl, ktoré majú väčšie mínusové nedoplatky (ako škola v Trnove, pozn.)

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné

Je pravdou, že ZŠ v Trnovom mala byť zrušená alebo stať sa elokovaným pracoviskom inej školy z predovšetkým z finančných dôvodov. Demagog.sk sa však nepodarilo získať dostupné relevantné údaje o miere zadlženosti jednotlivých základných škôl zriadených mestom Žilina. Keďže nevieme porovnať zadl...

Peter Ondák

Nestraníci

Škola v Trnove bola tri roky po sebe najlepšia škola vo vedomostiach v okrese a 13. V kraji.

Iné - 04.11.2014
Nepravda

Peter Ondák sa pravdepodobne odvoláva na rebríček INEKO, v ktorom skutočne ZŠ Dolná Trnovská sa umiestnila ako najlepšia ŽS v okrese Žilina. INEKO však nehodnotí len výsledky testovania, ale aj finančnú stránku školy, počet učiteľov, ich kvalitu atď. ZŠ Dolná Trnovská sa v roku 2013 (posledné známe ...

Martin Barčík

Nestraníci

Žilinskí učitelia sú chudobní príbuzní učiteľov v Bytči alebo Kysuckého Nového Mesta (osobné ohodnotenie, pozn.).

Iné - 04.11.2014
Neoveriteľné

Projektu Demagog.SK sa nepodarilo zistiť informácie o osobných ohodnoteniach učiteľov v Žiline, Bytči a Kysuckom Novom Meste. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.INEKO uvádza na portály príjmy škôl celkové a prepočítané na jedného žiaka. Výšku ohodnotenia pre pedagogických zamestnancov portál neuv...

Peter Ondák

Nestraníci

Potom (po odvolaní, pozn.) tam prebehla kontrola (základná škola v Trhovom, pozn.) a zistilo sa, že riaditeľka (odvolaná, pozn.) vlastne nehospodárila nejako zle.

Iné - 04.11.2014
Nepravda

Je pravdou, že v apríli 2014 došlo radou školy k vysloveniu nedôvery riaditeľke ZŠ s MŠ Dolná Trnovská, ktorá za prvý kvartál roka 2014 hospodárila podľa zriaďovateľa so zápornými výsledkami. Deň na to bola odvolaná. Správa uvádza viaceré porušenia v oblasti účtovníctva a rozpočtovani...

Peter Ondák

Nestraníci

Rada školy dala navrhla a zriaďovateľ odvolal riaditeľku školy (na základnej škole v Trhovom, pozn.). Zriaďovateľ mohol a nemusel odvolať riaditeľku.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve uvádza v § 3 odsek 7 kedy zriaďovateľ, v tomto prípade mesto Žilina, musí odvolať riaditeľa školy. V tomto odseku sa neuvádza "na návrh rady školy". Na návrh rady školy zriaďovateľ len môže odvolať, teda má právo rozhodnúť sa a zvážiť návr...

Igor Choma

SMER-SD

Odvolávať (riaditeľa a zástupcov riaditeľa, pozn.) môže len rada školy (základné školy, pozn.).

Iné - 04.11.2014
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže odvolávať a vymenúvať riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy má podľa § 3 ods. jeden zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve právo zriaďovateľ, nie rada školy ako tvrdí Igor Choma. Návrh rady školy je záväzný len ...

Ján Slota

SNS

Tri základné školy sme odovzdali za symbolickú korunu Rímsko-katolíckej cirkvi.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže je pravdou, že tri základné školy prevedené na Žilinskú diecézu za 1,- Sk na návrh Slotu v rokoch 2003 a 2006. Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera: "10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline pod vedením primátora Ing. Jána Slotu, ko...

Ján Slota

SNS

Som bol tri obdobia v opozícii a len raz v koalícii (pôsobenie v NR SR, pozn.).

Iné - 03.11.2014
Nepravda

Ján Slota hovorí o svojom pôsobení v NR SR resp SNR v rokoch kedy zastával post primátora mesta Žilina (1990-2006). Výrok hodnotíme ako nepravdivý pretože Slota bol v období primátorovania štyrikrát členom NRSR a z toho bola SNS so Slotom bola dvakrát súčasťou koalície a dvakrát bola v opozícii...

Igor Choma

SMER-SD

Na tomto pozemku ("Lúky", pozn.) sa byty stavať nemôžu.

Iné - 03.11.2014
Pravda

Podľa zápisnice zo zasadnutia finančnej komisie na Mestskom úrade v Žiline je pravdou, že na daných pozemkoch, ktoré mesto Žilina kúpilo za približne 2,5 mil. eur je výstavba bytových domov nemožná podľa súčasného územného plánu (aj rodinných domov). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Dňa 4. s...

Igor Choma

SMER-SD

My sme odovzdali okolo 60 bytov.

Iné - 03.11.2014
Nepravda

Podľa záverečných účtov meste Žilina a posledných informácii zo septembra 2014 nie je pravdou, že mesto odovzdalo až 60 nájomný byt. Podľa dostupných informácii mesto zreronštruovalo a odovzdalo za Chomu 30 nájomných bytov a na rekonštrukciu ďalších 20 je vypísané verejné obstarávanie (september 201...

Igor Choma

SMER-SD

Dnes bolo zastupiteľstvo (3. novembra 2014, pozn.), na ktorom viac menej všetci aj opoziční poslanci potvrdili, že by ten pozemok (Lúku, pozn.) kúpili za tých okolností, aké sú dnes známe.

Iné - 03.11.2014
Pravda

Je pravdou, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 3. novembra 2014 sa prevažná väčšina poslancov vyslovila za kúpu pozemkov na Solinkách a tým potvrdili svoje predchádzajúce hlasovanie. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý. Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 29. septe...

Martin Barčík

Nestraníci

Choma sa ospravedlnil že zavádzal (podal nepresné informácie o kúpe lúky, pozn.). V médiách hovoril o nejakom biznise (kúpa lúky, pozn.).

Iné - 03.11.2014
Pravda

Choma pri prerokovaní schválenia kúpy pozemku na Solinkách tvrdil poslancom, že tento pozemok v minulosti za podobnú cenu mesto predalo. Nakoniec sa však ukázalo, že mesto pozemok na Solinkách nikdy nevlastnilo. Následne sa za sprostredkovanie mylnej informácie ospravedlnil aj Igor Choma. Výrok hodn...

Ján Slota

SNS

Pán Choma za 4 roky nepostavil ani jednu bytovú jednotku

Iné - 03.11.2014
Pravda

Podľa záverečných účtov meste Žilina a posledných informácii zo septembra 2014 je pravdou, že mesto nepostavilo ani jeden nájomný byt. Podľa dostupných informácii mesto zreronštruovalo a odovzdalo za Chomu 30 nájomných bytov a na rekonštrukciu ďalších 20 je vypísané verejné obstarávanie. Nešlo teda ...

Ján Slota

SNS

Postavili sme 1 200 bytových jednotiek (za pôsobenia Jána Slotu ako primátora Žiliny, pozn.)

Iné - 03.11.2014
Neoveriteľné

Informácie o výstavbe bytových jednotiek v období rokov 1990-2006 a teda počas štyroch funkčných období primátora Ján Slotu, sa nám nepodarilo nikde zistiť. Jedným zo zdrojov by mohli byť záverečné účty mesta, ktoré sú však dostupné až od roku 2005. Podľa výročnej správy za rok 2013 (.pdf, 137)...

Ján Slota

SNS

Sme preinvestovali za môjho primátorovania 4 miliardy, 4 miliardy slovenských korún.

Iné - 03.11.2014
Neoveriteľné

Ján Slota bol primátorom Žiliny štyri volebné obdobia od roku 1990 do roku 2006. Posledné rozpočty a záverečné správy mesta Žilina, kde by sme mohli získať informácie o investíciách, sú dostupné na stránkach mesta od roku 2005. Archív neponúka záverečné účty a rozpočty starš...

Igor Choma

SMER-SD

Za Harmana sa predalo 7,5 milióna eur a za Chomu sa predalo majetku za 1,7 milióna eur.

Iné - 03.11.2014
Pravda

Choma uvádza čísla, ktoré sme na základe verejne dostupných záverečných správ a rozpočtu za rok 2014 dostali aj my. Za Harmana (2006-2010) sa predal majetok vo výške 7,82 mil. eur, za Chomu (2010-2014) vo výšky 1,62. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Na základe Správy o komplexnom stave hospodáreni...

Ján Slota

SNS

Za mojich čias tam bola polovička úradníkov (na mestskom úrade, pozn.) ako je tomu dnes.

Iné - 03.11.2014
Neoveriteľné

Ján Slota pôsobil v komunálnej politike v rokoch 1990-2006. V rokoch 1990-2006 zastával funkciu primátora mesta Žilina (2001-2005 bol i poslancom žilinského VÚC za stranu PSNS). Počet úradníkov mestského úradu v čase, kedy pôsobil Ján Slota vo funkcii primátora sa nám nepodarilo zistiť. Z dostupných...

Peter Ondák

Nestraníci

Propagácia mesta stojí 140 tisíc eur ročne

Iné - 03.11.2014
Pravda

V rozpočte na rok 2014 v kapitole Podporná činnosť (.pdf, s. 34) je vyčlenených na propagáciu, reklamu a inzerciu celkovo 140 700 eur. V roku 2013 sa na túto činnosť vyčlenilo okolo 160 tisíc eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý. ...

Peter Ondák

Nestraníci

Mesto hospodári s obrovským množstvom zdrojov 67 miliónov eur, skoro 2 miliardy v bývalých korunách.

Iné - 03.11.2014
Pravda

Na základe rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom, mesto hospodári v roku 2014 so sumou približne 71 miliónov eur, keď pôvodne na rok 2014 bolo rozpočtovaných 67 miliónov eur. Vzhľadom na to, že sedí suma pôvodne schváleného rozpočtu na rok 2014, výrok hodnotíme ako pravdivý. Mestské zas...

Martin Barčík

Nestraníci

Mesto sa zadlžuje cez mestské organizácie. Takto Igor Choma zadĺžil mesto o 14,5 milióna eur.

Iné - 03.11.2014
Nepravda

Barčík uvádza, že Choma zadĺžil mesto cez mestské organizácie a má ísť až o sumu 14,5 milióna eur. V skutočnosti však toto zadĺženie 14,5 milióna eur až započítaním sumy 4,5 milióna eur, ktorý bude mesto splácať Ministerstvu dopravy ako dlh za pozemky pod KIA. Len ťažko môžeme považovať túto položku...

Martin Barčík

Nestraníci

Kúpa Lúky za primátora Chomu, teste pred voľbami, za 2,5 milióna eur.

Iné - 03.11.2014
Pravda

Kúpa bola skutočne uskutočnená koncom septembra 2014, teda menej ako dva mesiace pred voľbami. Takéto obdobie možno považovať za "tesne pred voľbami". Pozemok bol mestom odsúhlasený na kúpu za 2,5 milióna eur. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Kúpa lúky, pozemok za Solinkami, bola schválená 22...

Ján Slota

SNS

Zrekonštruovali sme zimný štadión (za primátorovania J. Slotu, pozn.).

Iné - 07.11.2014
Neoveriteľné

Posledná výrazná vnútorná rekonštrukcia zimného štadiónu prebehla v roku 2007. V tomto roku už Slota nebol primátorom. Demagog.SK nezistil informácie, či prebehla rekonštrukcia štadiónu za 16 rokov primátorovania J. Slotu....

Peter Ondák

Nestraníci

Sa ide na budúci rok rekonštruovať Hlinkovo námestie za 2,5 milióna eur.

Iné - 04.11.2014
Pravda

Je pravdou, že v roku 2015 by sa mala začať rekonštrukcia Námestia Andreja Hlinku, ktorou chce mesto Žilina nadviazať na už zrekonštruovanú Národnú ulicu. V tomto roku (2014) chce mesto podľa slov primátora Igora Chomu vypísať autorskú súťaž na architektonickú štúdiu, stihnúť verejné obstarávanie aj...

Igor Choma

SMER-SD

Prebehla racionalizácia, zo 16 škôl máme 13 škôl (základných, pozn.).

Iné - 04.11.2014
Nepravda

Choma neuvádza presne číslo základných škôl a základných škôl s materskými školami. Stránka mesta uvádza celkovo 15 škôl a len 3. novembra 2014 schválený rozpočet na rok 2015 uvádza počet 14 a to aj nasledujúce roky 2016 a 2017. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Stránka mesta Žilina uvádza celkovo 9&nb...

Peter Belinský

KDH

Žilina je tretie najdôležitejšie mesto po Bratislave a Košiciach z hľadiska rozvoja.

Iné - 03.11.2014
Neoveriteľné

Spoločnosť MasterCard v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave uverejnila výsledky projektu MasterCard slovenské centrá rozvoja 2013. Porovnávanie rozvoja regiónov a miest bolo na základe spracovania indexu rozvoja, ktorý hodnotí súčasnú úroveň rozvoja regiónov a miest a indexu ...

success
error