DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Ondák

Nestraníci

A túto školu (základnú školu v Trnove, pozn.) chce mesto rušiť, spájať a len preto, že tam vznikne dlh za 15 tisíc eur. Je ďalších osem škôl, ktoré majú väčšie mínusové nedoplatky (ako škola v Trnove, pozn.)

Žilina - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Neoveriteľné

Je pravdou, že ZŠ v Trnovom mala byť zrušená alebo stať sa elokovaným pracoviskom inej školy z predovšetkým z finančných dôvodov. Demagog.sk sa však nepodarilo získať dostupné relevantné údaje o miere zadlženosti jednotlivých základných škôl zriadených mestom Žilina. Keďže nevieme porovnať zadlženie iných základných škôl so zadlženosťou ZŠ v Trnovom. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Mesto v dokumentoch o rozpočtoch mestských organizácii neuvádza údaje pre jednotlivé školské zariadenia samostatne. Komisia školstva a mládeže v Žiline uvádza len zápisnice zo stretnutí, ktoré neuvádzajú potrebné informácie. Ministerstvo školstva vydáva každoročné správu o hospodárení škôl, no tato správa neuvádza detailnejšie informácie za jednotlivé školy alebo mesta. Ide o agregované údaje za celé SR. INEKO neuvádza celkové hospodárenie, ale len celkové finančné zdroje, ktorými školy disponujú v školskom roku. Taktiež ani na stránkach škôl sa takéto dokumenty nenachádzajú.

Žilinec, 7. november 2013:

"Podľa údajov odboru školstva sa ZŠ Trnové dostala do záporných čísel v mzdových a prevádzkových nákladoch – k mesiacu september do výšky mínus 16 643 € s predpokladaným nárastom dlhu do konca roka až na finálnu čiastku okolo 20 000 €. Taktiež boli zo strany mesta škole vytýkané vysoké dotácie na opravu školy s podozrením na neoprávnené výdavky a v neposlednom rade doplácanie iných škôl na dlh ZŠ v Trnovom."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2014
success
error