DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Ondák

Nestraníci
6 3 0 2
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Peter Ondák

Nestraníci

Mesto obralo školu (v Trnovom, pozn.) o 9-tisíc plus o 6-tisíc na ešte iných veciach.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Neoveriteľné

Správa o kontrole ZŠ s MŠ Dolná Trnovská uvádza pochybenie zriaďovateľa (Žilina), ktorý nepoukazoval také finančné prostriedky, v akom rozsahu boli určené záväznými ukazovateľmi v rozpočte mesta. Mesto teda skutočne "obralo" školu o časť prostriedkov. Demagog.SK nezistil o akú sumu išlo. Výrok preto...

Peter Ondák

Nestraníci

Mesto má len jedno zariadenie pre seniorov, ktoré má kapacitu len 64.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Pravda

Mesto Žilina je zriaďovateľom iba jedného zariadenia pre seniorov. Ide o zariadenie "ÚSMEV", ktoré má kapacitu 64 klientov. Mesto Žilina prevzalo zariadenie Úsmev od Žilinského samosprávneho kraja v auguste 2013. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Na území mesta Žilina sa celkovo nachádza šesť zariadení ...

Peter Ondák

Nestraníci

Zo zákona má povinnosť aby mala takéto zariadenie (zariadenie pre seniorov, pozn.).

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Nepravda

Peter Ondrák naráža na fakt, že mesto Žilina má len jedno zariadenie pre seniorov Úsmev. Zákon v prípade obcí a ich pôsobnosti pri zabezpečovaní sociálnych služieb hovorí o tom, že obec poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby, a teda aj služby pre seniorov. Mesto tak nemá povinnosť...

Peter Ondák

Nestraníci

Keď si človek zoberie ten rozpočet, tak šport sa týka len kolo hokeja, je tam kapitola na hokej a na plaváreň.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Pravda

Peter Ondák sa snaží poukázať na to, že z kapitoly Šport rozpočtu mesta je financovaný vlastne len hokej a plaváreň. V skutočnosti ide až o 92 (rok 2015) až 93 (rok 2014) percent zdrojov z tejto kapitoly. Len 8 resp. 7 percent zdrojov ide na podporu športových aktivít a grantový systém. Výrok hodnot...

Peter Ondák

Nestraníci

A túto školu (základnú školu v Trnove, pozn.) chce mesto rušiť, spájať a len preto, že tam vznikne dlh za 15 tisíc eur. Je ďalších osem škôl, ktoré majú väčšie mínusové nedoplatky (ako škola v Trnove, pozn.)

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Neoveriteľné

Je pravdou, že ZŠ v Trnovom mala byť zrušená alebo stať sa elokovaným pracoviskom inej školy z predovšetkým z finančných dôvodov. Demagog.sk sa však nepodarilo získať dostupné relevantné údaje o miere zadlženosti jednotlivých základných škôl zriadených mestom Žilina. Keďže nevieme porovnať zadl...

Peter Ondák

Nestraníci

Škola v Trnove bola tri roky po sebe najlepšia škola vo vedomostiach v okrese a 13. V kraji.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Nepravda

Peter Ondák sa pravdepodobne odvoláva na rebríček INEKO, v ktorom skutočne ZŠ Dolná Trnovská sa umiestnila ako najlepšia ŽS v okrese Žilina. INEKO však nehodnotí len výsledky testovania, ale aj finančnú stránku školy, počet učiteľov, ich kvalitu atď. ZŠ Dolná Trnovská sa v roku 2013 (posledné známe ...

Peter Ondák

Nestraníci

Potom (po odvolaní, pozn.) tam prebehla kontrola (základná škola v Trhovom, pozn.) a zistilo sa, že riaditeľka (odvolaná, pozn.) vlastne nehospodárila nejako zle.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Nepravda

Je pravdou, že v apríli 2014 došlo radou školy k vysloveniu nedôvery riaditeľke ZŠ s MŠ Dolná Trnovská, ktorá za prvý kvartál roka 2014 hospodárila podľa zriaďovateľa so zápornými výsledkami. Deň na to bola odvolaná. Správa uvádza viaceré porušenia v oblasti účtovníctva a rozpočtovani...

Peter Ondák

Nestraníci

Rada školy dala navrhla a zriaďovateľ odvolal riaditeľku školy (na základnej škole v Trhovom, pozn.). Zriaďovateľ mohol a nemusel odvolať riaditeľku.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Pravda

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve uvádza v § 3 odsek 7 kedy zriaďovateľ, v tomto prípade mesto Žilina, musí odvolať riaditeľa školy. V tomto odseku sa neuvádza "na návrh rady školy". Na návrh rady školy zriaďovateľ len môže odvolať, teda má právo rozhodnúť sa a zvážiť návr...

Peter Ondák

Nestraníci

Propagácia mesta stojí 140 tisíc eur ročne

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Pravda

V rozpočte na rok 2014 v kapitole Podporná činnosť (.pdf, s. 34) je vyčlenených na propagáciu, reklamu a inzerciu celkovo 140 700 eur. V roku 2013 sa na túto činnosť vyčlenilo okolo 160 tisíc eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý. ...

Peter Ondák

Nestraníci

Mesto hospodári s obrovským množstvom zdrojov 67 miliónov eur, skoro 2 miliardy v bývalých korunách.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Pravda

Na základe rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom, mesto hospodári v roku 2014 so sumou približne 71 miliónov eur, keď pôvodne na rok 2014 bolo rozpočtovaných 67 miliónov eur. Vzhľadom na to, že sedí suma pôvodne schváleného rozpočtu na rok 2014, výrok hodnotíme ako pravdivý. Mestské zas...

success
error