DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Ondák

Nestraníci

Mesto má len jedno zariadenie pre seniorov, ktoré má kapacitu len 64.

Žilina - komunálne volby 2014 - 05.11.2014
Pravda

Mesto Žilina je zriaďovateľom iba jedného zariadenia pre seniorov. Ide o zariadenie "ÚSMEV", ktoré má kapacitu 64 klientov. Mesto Žilina prevzalo zariadenie Úsmev od Žilinského samosprávneho kraja v auguste 2013. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Na území mesta Žilina sa celkovo nachádza šesť zariadení pre seniorov. Dva z nich sú dodnes v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, zvyšné tri sú súkromné zariadenia.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2014
success
error