DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Ondák

Nestraníci

Škola v Trnove bola tri roky po sebe najlepšia škola vo vedomostiach v okrese a 13. V kraji.

Žilina - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Nepravda

Peter Ondák sa pravdepodobne odvoláva na rebríček INEKO, v ktorom skutočne ZŠ Dolná Trnovská sa umiestnila ako najlepšia ŽS v okrese Žilina. INEKO však nehodnotí len výsledky testovania, ale aj finančnú stránku školy, počet učiteľov, ich kvalitu atď. ZŠ Dolná Trnovská sa v roku 2013 (posledné známe meranie pre túto školu) umiestnila v kraji na treťom mieste a 13. najlepšia bola v rámci celého Slovenska. ZŠ Dolná Trnovská nemohla byť tri roky po sebe najlepšia škola, keďže v rokoch 2014, 2012 a 2011 nebola ani hodnotená. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. Zároveň by výrok Ondráka nesedel ani ak by sme sa pozerali na výsledky ZŠ podľa Testovania 9.

Rebríček INEKO uvádza, že v roku 2013 bola ZŠ Dolná Trnovská z Trnového celkov v okrese Žilina úplne najlepšie hodnotená a v rámci kraja 3. najlepšia. V skutočnosti bola 13. najlepšia základná škola v rámci celého Slovenska. V rebríčku sa v roku 2014 nenachádzajú, keďže bolo príliš málo absolventov na hodnotenie. Podobne aj v roku 2011 a 2012 nebola škola hodnotená, keďže bolo málo absolventov.

Ak by sme sa pozreli na testovanie žiakov ZŠ Testovanie 9 (2013/2014) zo slovenského jazyka, tak zistíme, že ZŠ Dolná Trnovská nedosiahla najlepšie výsledky (priemerná známka, percentil, priemerný výsledok). Priemerné hodnotenie úspešnosti testovania v školskom roku 2013/2014 bolo 68,8%, pričom sa v tejto kategórií umiestnila na ôsmom mieste. 
Lepších bolo hneď niekoľko ZŠ. 

Podobne by to dopadlo ak by sme pozerali výsledky Testovania 9 z matematiky - niekoľko škôl by predbehlo ZŠ Dolná Trnovská (priemerná známka, percentil, priemerný výsledok). ZŠ Dolná Trnovská dosiahla v tom istom roku priemerné hodnotenie 66,7% a dosiahla tak 5 miesto v tejto kategórií.

V školskom roku 2012/2013 bolo priemerné hodnotenie školy v okrese  zo slovenského jazyka 72,5 %, lepších bolo hneď niekoľko ZŠ. Výsledky z matematiky dosiahli priemer 79,4 % vďaka čomu sa škola umiestnila na prvej priečke v okrese. 

Údaje zo školského roku 2011/2012 ukazujú, že základná škola sa v oboch testovaných kategóriach umiestnila v okrese skutočne na prvom mieste, pričom v testovaní zo slovenského jazyka dosiahla 74 % a v testovaní z matematiky to bolo 78,8 % a dosiahla druhé miesto v okrese (ZŠ Lutiše mala lepšiu priemernú známku).

Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2014
success
error