DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Ondák

Nestraníci

Mesto hospodári s obrovským množstvom zdrojov 67 miliónov eur, skoro 2 miliardy v bývalých korunách.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Pravda

Na základe rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom, mesto hospodári v roku 2014 so sumou približne 71 miliónov eur, keď pôvodne na rok 2014 bolo rozpočtovaných 67 miliónov eur. Vzhľadom na to, že sedí suma pôvodne schváleného rozpočtu na rok 2014, výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo v júni 2014 rozpočet (.pdf, s.1) na rok 2014, kde celkové rozpočtové výdavky predstavovali sumu 67 mil. eur. Následne po viacerých zmenách predstavovali výdavky viac ako 71 mil. eur. 


3. novembra 2014 poslanci mesta Žilina schválili rozpočet na rok 2015 (.pdf). Výdavky mesta sú rozpočtované na úrovni približne 49 mil. eur. 

Podľa záverečného účtu v roku 2013 predstavovali výdavky mesta v roku 2013 celkovo 51,5 mil. eur. 

Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2014
success
error