DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Barčík

Nestraníci

Žilinskí učitelia sú chudobní príbuzní učiteľov v Bytči alebo Kysuckého Nového Mesta (osobné ohodnotenie, pozn.).

Žilina - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Neoveriteľné

Projektu Demagog.SK sa nepodarilo zistiť informácie o osobných ohodnoteniach učiteľov v Žiline, Bytči a Kysuckom Novom Meste. Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

INEKO uvádza na portály príjmy škôl celkové a prepočítané na jedného žiaka. Výšku ohodnotenia pre pedagogických zamestnancov portál neuvádza. Portál platy.sk uvádza porovnanie platov, no len v rámci krajov a pre stredné školy. Ministerstvo školstva vydáva každoročné správu o hospodárení škôl, no tato správa neuvádza detailnejšie informácie za jednotlivé školy alebo mesta. Ani Ústav informácií a prognóz školstva neuvádza štatistiky platov za jednotlivé školy a mestá. Ide o agregované údaje za celé SR. Rovnako existujú aj medzinárodné štúdie o platoch učiteľov aj na základných školách, nie tie tiež pracujú s dátami za celé Slovensko. 

Barčík rovnako argumentoval aj na svojom blogu na SME
"Podľa mojich informácií majú osobné príplatky učitelia, napríklad, v Bytči alebo Kysuckom Novom Meste." Barčík však neuvádza zdroj svojich informácií. 

Na tento blog reagoval Choma nasledovne:

"Pedagógovia sú financovaní z preneseného výkonu štátnej správy, teda zo štátneho rozpočtu, kapitoly ministerstva školstva. Rozpočet školy určuje počet žiakov vynásobený normatívom na žiaka.Ak škola má v triedach malý počet žiakov, má nižší celkový normatív a teda finančný balík vychádza iba na funkčné platy. Školy s väčším počtom žiakov dokážu šetriť a prideliť nadtarifné zložky mzdy (odmeny) zamestnancom. Keďže tieto financie sú zo zdrojov štátu, nie je možné, aby mesto dofinancovávalo objem peňazí z preneseného výkonu štátnej správy – teda zo svojich vlastných peňazí. V roku 2013 dostali školy na konci kalendárneho roka prostriedky na nadtarifné zložky v originálnych kompetenciách, a to len vďaka úsporným opatreniam, ktoré sme na našich školách vykonali. Mimochodom - osobné príplatky na školách zakázal vyplácať v roku 2003 primátor Slota. Prvé koncoročné odmeny sa vyplatili v roku 2013."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2014
success
error