DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Choma

SMER-SD

Sú to byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ktoré odkúpil hovorca mesta a vedúci ekonomického, pozn.), po určitom čase je presne stanovená odkiaľ pokiaľ táto suma môže ísť. To nie je o tom, že takýto byt môžete predať za 1 000 alebo 5 000 euro, máte presne stanovenú sumu, za ktorú sa môže predať.

Žilina - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Pravda

Na byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa vzťahuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predpis č. 182/1993 Z. z., ktorý upravuje podmienka predaja ako aj ich cenu. Tento výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

Podľa § 16 tohto zákona môže vlastník bytu previezť do vlastníctva len nájomcovi v prípade, že nemá zmluvu na dobu určitú.  Cenu za 1 m2 bytu stanovuje § 18 a to tak, že sa z obstarávacej ceny domu odpočítajú 2 % za každý začatý rok veku domu. Podľa článku 4 v prípade prevodu bytu z vlastníctva štátu alebo obce do vlastníctva nájomcu je vlastník navyše povinný poskytnúť zrážku z takto vypočítanej ceny vo výške 30 %.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2014
success
error