DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Choma

SMER-SD
4 4 0 1
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Dianie na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Igor Choma

SMER-SD

Toľkoto majetku sa predalo za Jána Slotu - 533 miliónov eur...

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Neoveriteľné

Údaje o tom, koľko majetku sa predalo za Jána Slotu nie sú dostupné. Posledné rozpočty a záverečné správy mesta Žilina sú dostupné na stránkach mesta od roku 2005. Archív neponúka záverečné účty a rozpočty staršie ako 2005. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný....

Igor Choma

SMER-SD

Sú to byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ktoré odkúpil hovorca mesta a vedúci ekonomického, pozn.), po určitom čase je presne stanovená odkiaľ pokiaľ táto suma môže ísť. To nie je o tom, že takýto byt môžete predať za 1 000 alebo 5 000 euro, máte presne stanovenú sumu, za ktorú sa môže predať.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Pravda

Na byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa vzťahuje zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predpis č. 182/1993 Z. z., ktorý upravuje podmienka predaja ako aj ich cenu. Tento výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Podľa § 16 tohto zákona môže vlastník bytu...

Igor Choma

SMER-SD

Ak sme mali na začiatku 16 škôl a z toho tri boli v relatívne dobrých číslach. Dnes máme 13 škôl a deväť škôl je už v čiernych číslach.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Nepravda

Demagog. SK nezistili informácie o hospodárení škôl. Choma však neuvádza presne číslo základných škôl a základných škôl s materskými školami. Stránka mesta uvádza celkovo 15 škôl a len 3. novembra 2014 schválený rozpočet na rok 2015 uvádza počet 14 a to aj nasledujúce roky 2016 a 2017. Výrok hodnotí...

Igor Choma

SMER-SD

Odvolávať (riaditeľa a zástupcov riaditeľa, pozn.) môže len rada školy (základné školy, pozn.).

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, keďže odvolávať a vymenúvať riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy má podľa § 3 ods. jeden zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve právo zriaďovateľ, nie rada školy ako tvrdí Igor Choma. Návrh rady školy je záväzný len ...

Igor Choma

SMER-SD

Na tomto pozemku ("Lúky", pozn.) sa byty stavať nemôžu.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Pravda

Podľa zápisnice zo zasadnutia finančnej komisie na Mestskom úrade v Žiline je pravdou, že na daných pozemkoch, ktoré mesto Žilina kúpilo za približne 2,5 mil. eur je výstavba bytových domov nemožná podľa súčasného územného plánu (aj rodinných domov). Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Dňa 4. s...

Igor Choma

SMER-SD

My sme odovzdali okolo 60 bytov.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Nepravda

Podľa záverečných účtov meste Žilina a posledných informácii zo septembra 2014 nie je pravdou, že mesto odovzdalo až 60 nájomný byt. Podľa dostupných informácii mesto zreronštruovalo a odovzdalo za Chomu 30 nájomných bytov a na rekonštrukciu ďalších 20 je vypísané verejné obstarávanie (september 201...

Igor Choma

SMER-SD

Dnes bolo zastupiteľstvo (3. novembra 2014, pozn.), na ktorom viac menej všetci aj opoziční poslanci potvrdili, že by ten pozemok (Lúku, pozn.) kúpili za tých okolností, aké sú dnes známe.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Pravda

Je pravdou, že na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 3. novembra 2014 sa prevažná väčšina poslancov vyslovila za kúpu pozemkov na Solinkách a tým potvrdili svoje predchádzajúce hlasovanie. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý. Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí 29. septe...

Igor Choma

SMER-SD

Za Harmana sa predalo 7,5 milióna eur a za Chomu sa predalo majetku za 1,7 milióna eur.

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Pravda

Choma uvádza čísla, ktoré sme na základe verejne dostupných záverečných správ a rozpočtu za rok 2014 dostali aj my. Za Harmana (2006-2010) sa predal majetok vo výške 7,82 mil. eur, za Chomu (2010-2014) vo výšky 1,62. Výrok hodnotíme ako pravdivý. Na základe Správy o komplexnom stave hospodáreni...

Igor Choma

SMER-SD

Prebehla racionalizácia, zo 16 škôl máme 13 škôl (základných, pozn.).

Žilina - komunálne volby 2014 - 03.11.2014
Nepravda

Choma neuvádza presne číslo základných škôl a základných škôl s materskými školami. Stránka mesta uvádza celkovo 15 škôl a len 3. novembra 2014 schválený rozpočet na rok 2015 uvádza počet 14 a to aj nasledujúce roky 2016 a 2017. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.Stránka mesta Žilina uvádza celkovo 9&nb...

success
error