DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Slota

SNS

Tri základné školy sme odovzdali za symbolickú korunu Rímsko-katolíckej cirkvi.

Žilina - komunálne volby 2014 - 04.11.2014
Pravda

Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže je pravdou, že tri základné školy prevedené na Žilinskú diecézu za 1,- Sk na návrh Slotu v rokoch 2003 a 2006.

Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera:
"10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline pod vedením primátora Ing. Jána Slotu, konaného dňa 15. 12. 2003 schválilo: Odpredaj hnuteľného majetku Cirkevnej materskej škole „Pastierik“, Gaštanová 53, Žilina nachádzajúceho sa v priestoroch Cirkevnej materskej školy vrátane vybavenia školského stravovacieho zariadenia za cenu 1,– Sk.

Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa:
"Na návrh primátora Žiliny Ing. Jána Slotu, poslanci MsZ na svojom zasadnutí 20. februára 2006 súhlasili s odpredajom budovy základnej školy pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Žilina - Mesto za cenu 1,- Sk."

Spojená škola Kráľovnej pokoja:
"
Základnú školu Na Závaží projektoval významný slovenský architekt Michal Maximilián Scheer (1902 – 2000). Na návrh primátora Žiliny Ing. Jána Slotu, poslanci MsZ na svojom zasadnutí 20. februára 2006 súhlasili s odpredajom budovy ZŠ Na Závaží Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Žilina-Mesto za symbolickú 1,- Sk"Dátum zverejnenia analýzy: 03.11.2014
success
error