DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií
Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície
V politike sa podobne ako v O5M12 preberalo súdnictvo. Hlavným súbojom hostí a R. Fica a P. Hrušovského bolo obvinovanie kto viac zodpovedá za stav súdnictva na Slovensku. Meno L. Žitnanskej bolo sklonované vo všetkých pádoch, no kedže poslankyna SDKÚ-DS nebola pozvaná, nemohla sa bránit. O tom, že obaja politici sú aj kandidáti na prezidenta sa hovorilo len posledných 10 minút. R. Fico sa vyhol aj obligátnemu vedomostnému kvízu, ktorý podstupujú vsetci kandidáti na prezidenta v štúdiu TA3. Obaja diskutéri sú právnici, no ani v téme kde by mali byt "doma" sa nevyhli chybám. Predseda vlády nehovoril pravdu o volbe Harabina za šéfa Najvyššieho súdu a ani o bezpecnostných previerkach. Predseda poslaneckého klubu KDH nepoužil presne údajne ukážkové príklady rodinkárstva a moci Harabina. 

Robert Fico

SMER-SD
15 4 0 0

Pavol Hrušovský

KDH
12 2 2 0
Oblasť
 • Európska únia
 • Ekonomika
 • Korupcia a klientelizmus
 • Zahraničná politika
 • Vzťahy s Maďarskom
 • Sociálna politika
 • Národnostné a etnické otázky
 • Kultúra a médiá
 • Životné prostredie
 • Doprava
 • Školstvo
 • Poľnohospodárstvo
 • Reformy inštitúcií
 • Vnútrostranícka politika
 • Zdravotníctvo
 • Koaličné vzťahy
 • Život politických strán
 • Iné
 • Legislatívny proces a hlasovania
 • Hodnoty
 • Obrana, bezpečnosť, polícia
 • Iná legislatíva
 • Ústava
 • Spravodlivosť a súdnictvo
 • Vražda Jána Kuciaka
 • Regionálna problematika
 • Vojna na Ukrajine
 • Národná otázka
 • korona
 • korona-ekonomika
 • kauzy
 • interrupcie
 • voľba GenPro
 • očkovanie
 • reforma súdnictva
 • eurofondy
 • Energetická kríza 2022
 • LGBTI+
 • Migrácia
 • Energetická kríza
 • Atentát na Roberta Fica
Politik
 • Robert Fico
 • Pavol Hrušovský
Hodnoty
 • Pravda
 • Nepravda
 • Zavádzajúce
 • Neoveriteľné
Zrušiť všetko

Robert Fico

SMER-SD

...sudcovia majú 100% náhradu v prípade PN.

V politike - 04.02.2014
Pravda

Výška náhrady príjmu alebo nemocenskej v PN sa pre sudcu vypočíta ako rozdiel sumy funkčného platu (od ktorej sa odpočítajú preddavok z dani príjmov, poistné za zdravotné poistenie, nemocenské, starobné a invalidné) a náhrady príjmu alebo nemocenská. V praxi ide teda o 100% náhradu platu, keďže výšk...

Pavol Hrušovský

KDH

Vtedy (v čase prvého kontrolného dňa na Ministerstve spravodlivosti, pozn.) pán minister spravodlivosti sľúbil, že predloží koncepciu súdnictva, jeho ďalších zmien, do dnešného dňa sa nič také nestalo.

V politike - 04.02.2014
Pravda

Prvá kontrola na Ministerstva spravodlivosti sa uskutočnila v októbri 2012. V tom čase minister Borec hovoril o pripravovanej koncepcii modernizácie a stabilizácie súdnictva, ktorú mal predložiť v prvom polroku 2013. Tento alebo podobný dokument nebol do dnešného dňa (4. februára 2014) predlože...

Pavol Hrušovský

KDH

...tak si (Fico, pozn.) v 2001 roku vo februári nehlasoval za veľkú zmenu ústavy, ktorá vlastne bola predpokladom fungovania, riadneho fungovania plnoprávneho členstva a uplatňovania niektorých rozhodnutí v ústavnom systéme SR...

V politike - 03.02.2014
Pravda

Dňa 23. februára 2001 bol prijatý ústavný zákon číslo 90/2001 (.pdf). Robert Fico hlasoval proti tejto zmene. Veľkou novelou ústavy sa zmenil vzťah medzinárodného i vnútroštátneho práva a vytvoril sa tak priestor na vstup SR do Európskej únie a NATO. Zákon rozšíril právomoci Najvyššieho ko...

Robert Fico

SMER-SD

Ústava SR, za ktorú som ja na rozdiel od pána Hrušovského hlasoval, v roku 1992... KDH nepodporilo ani Deklaráciu zvrchovanosti Slovenska, a nepodporilo ani ústavu.

V politike - 03.02.2014
Pravda

R. Fico rád opakuje, že ako hlasoval za Ústavu Slovenskej republiky v roku 1992. Hovoril to napríklad vo svojom prejave, v ktorom ohlásil kandidatúru na prezidenta (18. decembra 2013) a v novoročnej diskusii s vtedajším premiérom ČR Nečasom (1. januára 2013). Je pravdou, že R. Fico hlasoval za Ústav...

Robert Fico

SMER-SD

...ak v konkrétnom súdnom prípade boli súdne prieťahy, teda porušenie článku 6 európskeho dohovoru...

V politike - 03.02.2014
Pravda

Tvrdenie hodnotíme ako pravdivé, keďže v Hlave I. - Práva a slobody v Európskom dohovore o ľudských právach sa v článku 6 uvádza:"1. Každý má právo na to, aby jeho vec bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom, ktorý roz...

Pavol Hrušovský

KDH

...som za zbavenie trestnoprávnej imunity sudcov. ...dvakrát bol takýto návrh predložený, žiaľ tam sme zase my nenašli podporu na prijatie tejto ústavnej zmeny zo strany Smeru.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Je pravdou, v pomerne krátkom čase bol v NR SR návrh na zúženie imunity sudcov - zbavenie trestnoprávnej imunity. Hrušovský v oboch prípadoch hlasoval za. SMER-SD návrh nikdy nepodporil. Výrok hodnotíme ako pravdivý.O imunite sudcov a poslancov bol návrh ústavného zákona z augusta 2010.  SMER s...

Robert Fico

SMER-SD

Veď asi ťažko teraz v tejto atmosfére prídeme s reformou, ktorá vymení všetkých 1400 sudcov.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Podľa informácií Ministerstva spravodlivosti, je na Slovensku 1493 sudcov z tohto počtu aktívne vykonáva činnosť 1360 sudcov. Výrok hodnotíme ako pravdivý....

Pavol Hrušovský

KDH

...predseda Okresného súdu v Bardejove za kandidátku na sudcu vymenoval alebo určil svoju sestru.

V politike - 03.02.2014
Nepravda

Z dostupných zdrojov nie je možné overiť, či predseda okresného súdu v Bardejove mal na úspechu sestry nejaký podiel. Hrušovský však tvrdí, že predseda okresného súdu mal vymenovať alebo určiť svoju sestru za sudkyňu. Takáto formulácia je však nepravdivá, keďže predseda okresného súdu nemá právomoci...

Robert Fico

SMER-SD

Predseda KDH pán Figeľ došiel s návrhom znížiť DPH na cestovný ruch, myslím, že na 10 %. Príklad uvádzam. A to je hrozne nedôveryhodné, pretože bol 2 roky minister dopravy a mal cestovný ruch pod vlastnou kontrolou a nie že neznížil DPH na cestovný ruch na 10 %. Ale hlasoval vo vláde za zvýšenie DPH na 20 %.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Je pravdou, že Figeľ ako minister dopravy mal v kompetencii aj cestovný ruch. Avizoval, že na marcovú schôdzu predložia návrh na zníženie sadzby DPH na cestovný ruch z 20% na 10%. Hlasovanie vo vláde nie je verejné, no Demagog.SK nezistil žiadnu informáciu o tom, že by Figeľ nemal hlasovať za zvýšen...

Robert Fico

SMER-SD

...dnes už je v podstate vo verejnom obstarávaní model takzvaného elektronického súdneho spisu...

V politike - 03.02.2014
Nepravda

Z tlačovej správy Ministerstva spravodlivosti je zrejmé, že boli podpísané zmluvy zo siedmimi dodávateľmi, ktoré sú výsledkom procesu, v ktorom sa sformoval finálny návrh spôsobu elektronizácie justície. Z tlačovej správy je však zrejmé, že verejné obstarávanie už prebehlo a zmluvy sú už podpísané. ...

Robert Fico

SMER-SD

Bol zavedený inštitút práce doma pre sudcov, už dávnejšie.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Výrok premiéra Fica hodnotíme ako pravdivý, keďže práca doma pre sudcov bola zavedená minimálne od roku 2001. Práca doma pre sudcov je teda zavedená minimálne 13 rokov. Ide o paragraf § 41 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich - pôvodné znenie:"§ 41Miesto výkonu funkcie(1) Sudcovi môže pr...

Robert Fico

SMER-SD

...sudcovia majú aj nárok na 13 a 14 plat. Za predpokladu, ak si pamätám to číslo, že odpracujú 75 dní v prvom polroku majú 13.plat a 75 dní potom majú nárok na 14.plat.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Výrok premiéra Fica hodnotíme ako pravdivý, nakoľko ho potvrdzuje zákon o sudcoch a prísediacich §77, ktorý určuje, že sudcovi prináleží plat vo výške funkčného platu za mesiac máj (13. plat) a november (14. plat), ak v danom polroku k 31. máju a 30.novembru ,,vykonával funkciu sudcu aspoň 75 p...

Robert Fico

SMER-SD

Ale aby verejnosť vedela, že už pri tom najnižšom stupni keď sa robia previerky, sa 5 rokov spätne pozerajú konta.

V politike - 03.02.2014
Nepravda

Najnižší stupen previerky - I. stupen previerky "Vyhradené" neobsahuje údaje o bankových kontách. Až II., III. a IV. stupen previerky obsahuje informácie o bankových kontách osôb, na ktorých je vykonávaná previerka. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. Podla informácií Národného bezp...

Robert Fico

SMER-SD

Myslím si, že ak si zoberieme spôsob realizácie previerok, ide o mechanizmus, ktorý prišiel k nám v súvislosti so vstupom do Severoatlantickej aliancie. Je to mechanizmus, ktorý funguje automaticky.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Je pravdou, že NBÚ plní úlohy vyplývajúce z členstva v NATO, pričom zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností, kam partia aj bezpečnostné previerky. Ide o systém, ktorý funguje automaticky - tí čo potrebujú previerku ju musia podstúpiť.Domovská stránka Národného bezpečnostného úradu SR uvádza, že ...

Pavol Hrušovský

KDH

To že ústavný súd už pri previerkach sudcov špeciálneho súdu spochybnil vplyv výkonnej moci do nezávislosti súdnej moci...

V politike - 03.02.2014
Pravda

Hrušovský naráža na povinné previerky NBÚ pre sudcov Špeciálneho súdu, ktorý bol zriadený zákonom c. 458/2003 Z.z. v roku 2003. Práve tieto previerky boli dôvodom, preco Ústavný súd SR nálezom PL.ÚS 17/08 z 20. mája 2009 vyhlásil Špeciálny súd za protiústavný. Podla clánku denníka Trend&nb...

Pavol Hrušovský

KDH

Akú úlohu napríklad tam bude vykonávať prezident republiky, ktorý z ústavy je jediný oprávnený menovať sudcov na doživotie.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Podľa Čl. 145 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je prezident jediný, kto podľa Ústavy môže sudcov menovať bez časového ohraničenia, teda de facto doživotne: "Čl. 145Sudcov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky; vymenúva ich bez časového o...

Robert Fico

SMER-SD

Súdna rada dala vtedy Štefanovi Harabinovi všetky hlasy...

V politike - 03.02.2014
Nepravda

Podľa zápisnice z 32. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky z 22. júna 2009, sú výsledky hlasovania Súdnej rady na post predsedu Najvyššieho súdu nasledovné: Kandidátka JUDr. Eva Babiaková. CSc.: Za: 0 Proti: 14 Zdržali sa: 3 Kandidát JUDr. Štefan Harabin: Za: 15&...

Pavol Hrušovský

KDH

...je to normálne, aby sa dnes každý druhý sudca súdil so štátom o plat?

V politike - 03.02.2014
Pravda

Podľa dostupných zdrojov sa súdi so štátom 651 sudcov. Z celkového počtu aktívnych sudcov (1360) je to približne polovica. Je teda pravdou, že zo štátom sa súdi približne každý druhý sudca.Od roku 2007 podávajú sudcovia žaloby na štát a od Ministerstva spravodlivosti žiadajú finančnú náhra...

Pavol Hrušovský

KDH

Lebo Lucia Žitňanská, prijala rozhodnutie, ktorým sudcovia museli zverejňovať, koho v príbuzenskom vzťahu v súdnej moci majú.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská otvorene hovorila „Justícia klonuje sama seba,“ a o potrebe riešenia rodinkárstva v justícii. Lucia Žitňanská zaviedla povinnosť pre sudcov uvádzať mená príbuzných v justícii v každoročných majetkových priznaniach. Táto povinnosť platí ...

Pavol Hrušovský

KDH

Každý piaty sudca je dnes v príbuzenskom vzťahu s iným sudcom.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Podobný výrok sme overovali už v relácii V politike 15. decembra 2013. Vtedy Hrušovský tvrdil, že každý štvrtý sudca je v príbuzenskom vzťahu. Oceňujeme, že tentokrát už Hrušovský správne uvádza, že podľa Transparency International, je každý piaty sudca v príbuzenskom vzťahu.To či je alebo nie je su...

Pavol Hrušovský

KDH

Otázka na predsedu ústavnoprávneho výboru (Mamojku, pozn.), či bolo správne, že Štefan Harabin sa stal predsedom najvyššieho súdu, odpovedal takto: "viete, ako kto je. Je to o politike. Rezorty sú rozdelené a lídri rozhodli, že to bude takto."

V politike - 03.02.2014
Pravda

Je pravdou, že Mojmír Mamojka bol predsedom Ústavnoprávneho výboru NR SR od 4. júla 2006 po 12.júla 2010, čo bolo obdobie prvej vlády Roberta Fica. Výrok, ktorý citoval Pavol Hrušovský skutočne povedal M. Mamojka, ešte ako predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR 26. apríla 201...

Robert Fico

SMER-SD

...je (Súdna rada, pozn.) významný ústavný orgán, upravený Ústavou SR, s obrovskými kompetenciami napríklad voliť predsedu najvyššieho súdu, navrhovať predsedov, navrhovať sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva, rozhodovať o preraďovanie sudcov, to je naozaj významný orgán.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Ústava SR skutočne prideľuje Súdnej rade kompetencie, ktoré uvádza R. Fico. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  "Čl. 141aSúdna rada Slovenskej republiky(4) Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patría) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a ná...

Robert Fico

SMER-SD

Tento návrh (návrh Žitňaskej o oddelení funkcie šéfa Súdnej rady a Najvyššieho súdu, pozn.) nie je dostatočný, pretože nerieši pani Žitňanská otázku, ako budeme dostatočne kreovať pozíciu predsedu súdnej rady. Ak sa oddelí predseda najvyššieho súdu od predsedu súdnej rady, tak nám vznikne iba súdna rada, ktorá nebude mať svoju hlavu, svojho šéfa.

V politike - 03.02.2014
Nepravda

Nie je pravdou, že by návrh ústavného zákona neriešil dodatočné kreovanie pozície predsedu Súdnej rady. Toho bude podľa návrhu ústavného zákona voliť Súdna rada nadpolovičnou väčšinou spomedzi seba. Keďže by sa týmto návrhom stala funkcie predsedu Najvyššieho súdu a Súdnej rady nezlučiteľná, jeden č...

Robert Fico

SMER-SD

Predseda najvyššieho súdu je volený v súdnej rade.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Robert Fico hovorí pravdu, predsedu Najvyššieho súdu volí Súdna rada. Súdnu radu tvorí 17 sudcov, 3 menuje prezident, 3 vláda, 3 Národná rada, zvyšných 8 volia spomedzi seba sudcovia.Ústava Slovenskej republiky:Čl. 141, odsek 4(4) Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí:c) predkladať pr...

Robert Fico

SMER-SD

Pán predseda, kto nastavil podmienky voľby predsedu najvyššieho súdu? Kto vytvoril inštitút súdnej rady? Veď ste to urobili vy počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu. My sme na systéme voľby predsedu najvyššieho súdu a na systéme fungovania súdnej rady v rokoch 2006 - 2010 nezmenili absolútne nič. ...Štefan Harabin je predseda Najvyššieho súdu SR. A vďaka systému, ktorý nastavila opozícia v roku 2002.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Podobný výrok povedal aj minister spravodlivosti Borec v relácii O5M12 (2. februára 2014).Inštitút Súdnej rady bol zavedený ústavným zákonom v roku 2001, účinný od 2002, teda zavedené za 1. vlády M. Dzurindu. Zákon o Súdnej rade bol schválený v apríli 2002, teda tiež počas 2. Dzurindovej vlády. ...

Pavol Hrušovský

KDH

Štefan Harabin bol ten, ktorý v parlamente vulgárnym spôsobom sa vyhrážal poslancovi, že pôjde do basy.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Podobný výrok sme overovali v relácii V politike 8. septembra 2013Je pravdou, že vtedajší minister spravodlivosti Štefan Harabin v čase prerokovávania jeho odvolania po skončení prejavu D. Lipšica, povedal Lipšicovi "pôjdeš do basy, ty hajzel." Poslanec Hrušovský vzápätí žiadal o prerušeni...

Pavol Hrušovský

KDH

Poviem príklad Nitry. Vtedy predseda krajského súdu, ktoré končil vo funkcii predsedu preto, lebo mu uplynulo funkčné obdobie, bol sudcovskou radou Krajského súdu Nitra znovu navrhnutý štyrikrát sudcami krajského súdu a pán minister Harabin ho vtedy nevymenoval a vieš prečo? Preto, lebo bol aj členom súdnej rady a on v súdnej rade nehlasoval za to, aby Štefan Harabin po tom, keď končil vo funkcii ministra spravodlivosti, bol navrhnutý na vymenovanie šéfa Najvyššieho súdu.

V politike - 03.02.2014
Nepravda

Hrušovský neuvádza príklad z Nitry správne. Hrušovský hovorí o Jánovi Vankovi, ktorý nebol vymenovaný ministrom Harabinom až trikrát, keď bol jediným kandidátom na post predsedu krajského súdu v Nitre. Na štvrtýkrát bol Vanko navrhnutý komisiou ako prvý kandidát, no Harabin vymenoval Šupu. Vank...

Robert Fico

SMER-SD

Žitňanská chcela zrušiť justičných čakateľov... My sme momentálne vo vláde, my sme túto koncepciu (justičných čakateľov, pozn.) udržiavali aj v rokoch 2006 - 2010, namietali sme jej zrušenie v roku 2011 alebo neviem, kedy ten zákon bol prijatý. 2011.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Justičných čakateľov zrušil resp. vypustil zo zákon o sudcoch a prísediacich justičných čakateľov. Išlo o zákon č. 33/2011, ktorý bol opätovne schválený (prelomenie prezidentovho veta) schválený 1. februára 2011. Následné bol zákon 11. februára 2011 novelizovaný - menila sa účinnosť niektorých častí...

Robert Fico

SMER-SD

Ty (Hrušovský, pozn.) si v politike 24 rokov, ja som v politike 22 rokov.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Výrok Roberta Fica hodnotíme ako pravdivý, keďže Fico správne uvádza počty rokov seba a Hrušovského v politike. Robert Fico stal členom Komunistickej strany v roku 1987. Tá sa po roku 1989 transformovala do Strany demokratickej ľavice. Za poslanca bol zvolený v roku 1992, ako člen SDĽ. V p...

Pavol Hrušovský

KDH

Pamätám si napríklad len na posledné dvojročné funkčné pôsobenie vlády Ivety Radičovej. Kedy bola ministerkou spravodlivosti Lucia Žitňanská. Ktorá predložila reformné zákony na transparentnosť súdnej moci. Vtedy ešte aj pán premiér ako opozičný poslanec spolu s ostatnými namietli tento koncept otvorenej justície na ústavnom súde, čo ma veľmi prekvapuje. Do dnešného dňa, sú to už dva roky, viacej ako 2 roky od podania tohoto návrhu, ústavný súd nerozhodol. Je pozastavená účinnosť týchto zákonov.

V politike - 03.02.2014
Zavádzajúce

Je pravdou, že SMER-SD novelu zákona, ktorá zavádzala viaceré zmeny v oblasti otvorenosti (napr. hlasovania) a transparentnosti nepodporila a časti novely napadla na Ústavnom súde. Časti, ktoré dôvodová správa identifikuje ako časti, ktoré zavádzajú otvorenosť a transparentnosť do systému, poslanci ...

Pavol Hrušovský

KDH

...žalostná, len 24% dôveryhodnosť občanov Slovenskej republiky v súdnu moc.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Podľa prieskumu, ktorý si dala vypracovať VIA IURIS v apríli 2013, je dôveryhodnosť v justíciu na úrovni 24%. Podľa posledného meranie Eurobarometer (november 2013), je miera dôvery v súdnictvo 25%. Hrušovský sa trafil presne do jedného z meraní. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.Podľa výsledkov pr...

Pavol Hrušovský

KDH

Si spomínam na december minulého roka, kedy sme prvýkrát v Národnej rade SR prerokovávali správu o súdnictve a vtedy, keď bol pán premiér na prvom kontrolnom dni na ministerstve spravodlivosti, konštatoval, že súdnictvo potrebuje v prvom rade pokoj.

V politike - 03.02.2014
Pravda

V decembri 2012 bola prerokovaná Správa o základných otázkach justície. Hrušovský mal na mysli december predminulého roka. Aj prvý kontrolný deň na Ministerstve spravodlivosti bol v roku 2012 (október). R. Fico na tlačovej konferencii k tomuto kontrolnému dňu presne nepovedal "súdnictvo potrebuje po...

Robert Fico

SMER-SD

KDH nepodporilo ani Deklaráciu zvrchovanosti Slovenska, a nepodporilo ani ústavu.

V politike - 03.02.2014
Pravda

Za Deklaráciu zvrchovanosti za postavili podľa údajov v denníku SME "Na menovitom hlasovaní sa zo 150 poslancov SNR zúčastnilo 147. Z nich 113 hlasovalo za: 73 z Hnutia za demokratické Slovensko, 15 zo Slovenskej národnej strany a 25 zo Strany demokratickej ľavice (SDĽ)."A proti sa postavili "Proti ...

Pavol Hrušovský

KDH

Musím sa zastať niekoľkokrát už spomínanej Lucie Žitňanskej, ktorá z hľadiska elektronizácie pojednávaní v roku 2012 zakontrahovala zo švajčiarskych a európskych fondov peniaze na realizovanie tohto projektu (zaznamenávanie súdnych pojednávaní, pozn.).

V politike - 03.02.2014
Zavádzajúce

Je pravdou, Lucia Žitňanská stála za projektom na zaznamenávanie súdnych pojednávaní. Podľa dostupných informácií, však išlo len o zdroje zo Švajčiarska a nie z európskych fondov. Taktiež dohoda bola podpísaná už v roku 2011. Výrok vzhľadom na nepresnosti hodnotíme ako zavádzajúci. Portál Tlačo...

Robert Fico

SMER-SD

...sme komunikovali s Národným bezpečnostným úradom a pýtali sme sa ho, koľko by trvali takéto previerky, bol som milo prekvapený, bolo mi povedané, že do 10 mesiacov je Národný bezpečnostný úrad schopný tieto previerky zabsolvovať.

V politike - 03.02.2014
Neoveriteľné

Robert Fico

SMER-SD

Žitňanská chcela zrušiť justičných čakateľov...

V politike - 03.02.2014
Pravda

Dňa 19. júla 2010 denník SME zverejnil správu, že vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (SDKÚ) chce zmeniť obsadzovanie sudcov zavedením otvoreného výberu. Podľa nej je prvým krokom v tejto oblasti zrušenie výberových konaní na obsadenie miest sudcov a justičných čakateľov.Podľa Žitňan...

success
error