DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Predseda KDH pán Figeľ došiel s návrhom znížiť DPH na cestovný ruch, myslím, že na 10 %. Príklad uvádzam. A to je hrozne nedôveryhodné, pretože bol 2 roky minister dopravy a mal cestovný ruch pod vlastnou kontrolou a nie že neznížil DPH na cestovný ruch na 10 %. Ale hlasoval vo vláde za zvýšenie DPH na 20 %.

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Pravda

Je pravdou, že Figeľ ako minister dopravy mal v kompetencii aj cestovný ruch. Avizoval, že na marcovú schôdzu predložia návrh na zníženie sadzby DPH na cestovný ruch z 20% na 10%. Hlasovanie vo vláde nie je verejné, no Demagog.SK nezistil žiadnu informáciu o tom, že by Figeľ nemal hlasovať za zvýšenie DPH v roku 2010. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Figeľ zastával post ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ako nominant KDH od 9. júla 2010 do 4. apríla 2012. Ministerstvo dopravy má vo svojej kompetencii aj cestovný ruch

Predseda KDH J. Figeľ predniesol návrh na zníženie DPH v oblasti cestovného ruchu na 10% zo súčasných 20%. Konkrétny návrh novely by mal prednesený na marcovej schôdzi parlamentu. Informáciu priniesla tlačová agentúra SITA.

V zázname z rokovania vlády z 22. septembra 2010, kedy vláda prerokovala návrh na zvýšenie DPH z 19% na 20% ( uznesenie vlády č. 614) je uvedené že vláda po prerokovaní schvaľuje novelu zákona o dani z pridanej hodnoty. Vzhľadom na to, že hlasovanie na vláde je neverejné, Demagog.SK nemá informáciu o tom ako ktorí členovia vlády hlasovali. Informácia o tom ako hlasovali jednotliví členovia vlády nie je obsiahnutá ani v texte uznesenia ani v ostatných priložených dokumentoch. Podľa rokovacieho poriadku vlády SR Čl. 7 odsek 5 sa na prijatie uznesenia alebo iného rozhodnutia vlády je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov vlády. 

Jediný kto vystupoval proti zvýšeniu sadzby DPH bol Sulík. Demagog.SK nezaznamenal, že by KDH bolo proti dočasnému zvýšeniu sadzby DPH. Považujeme to za dostatočný dôkaz, že aj Figeľ hlasoval za zvýšenie DPH. 

Demagog.SK nehodnotí či je návrh KDH dôveryhodný alebo nie.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error