DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Musím sa zastať niekoľkokrát už spomínanej Lucie Žitňanskej, ktorá z hľadiska elektronizácie pojednávaní v roku 2012 zakontrahovala zo švajčiarskych a európskych fondov peniaze na realizovanie tohto projektu (zaznamenávanie súdnych pojednávaní, pozn.).

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Zavádzajúce

Je pravdou, Lucia Žitňanská stála za projektom na zaznamenávanie súdnych pojednávaní. Podľa dostupných informácií, však išlo len o zdroje zo Švajčiarska a nie z európskych fondov. Taktiež dohoda bola podpísaná už v roku 2011. Výrok vzhľadom na nepresnosti hodnotíme ako zavádzajúci. 


Portál Tlačová správa Úradu vlády (3. novembra 2011, správu následne vydala aj SITA): 

"J.E. Christian Fotsch, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie, Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti a Viktor Nižňanský, vedúci Úradu vlády SR dnes (pozn.3. novembra 2011) podpísali príslušné zmluvy, na základe ktorých majú byť do dvoch rokov investované finančné prostriedky vo výške takmer 3,1 milióna eur."

Portál uvádza aj čo presne Švajčiarsky mechanizmus je:

"V Slovenskej republike je táto podpora známa pod názvom Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie (Švajčiarsky finančný mechanizmus). ...Najmenej 40% príspevku zo Švajčiarskej konfederácie musí byť vynaložených v regióne na úrovni NUTS-II s najnižším HDP na obyvateľa."

Projekt bol predložený a realizovaný Ministerstvom spravodlivosti SR za finančnej pomoci Švajčiarskeho finančného mechanizmu. 

"Cieľom všetkých opatrení je vniesť viac transparentnosti do procesov spojených so súdno-trestnou a súdno-civilnou agendou, prispieť k zrýchľovaniu súdnych konaní a odstraňovaniu prieťahov."

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error