DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...je (Súdna rada, pozn.) významný ústavný orgán, upravený Ústavou SR, s obrovskými kompetenciami napríklad voliť predsedu najvyššieho súdu, navrhovať predsedov, navrhovať sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva, rozhodovať o preraďovanie sudcov, to je naozaj významný orgán.

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Pravda

Ústava SR skutočne prideľuje Súdnej rade kompetencie, ktoré uvádza R. Fico. Výrok hodnotíme ako pravdivý.  

"Čl. 141a
Súdna rada Slovenskej republiky
(4) Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí
a) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na odvolanie sudcov,
b) rozhodovať o pridelení a preložení sudcov,
c) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a návrhy na ich odvolanie,
d) predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch,
e) voliť a odvolávať členov disciplinárnych senátov a voliť a odvolávať predsedov disciplinárnych senátov,
f) vyjadrovať sa o návrhu rozpočtu súdov Slovenskej republiky pri zostavovaní návrhu štátneho rozpočtu,"

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error