DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Tento návrh (návrh Žitňaskej o oddelení funkcie šéfa Súdnej rady a Najvyššieho súdu, pozn.) nie je dostatočný, pretože nerieši pani Žitňanská otázku, ako budeme dostatočne kreovať pozíciu predsedu súdnej rady. Ak sa oddelí predseda najvyššieho súdu od predsedu súdnej rady, tak nám vznikne iba súdna rada, ktorá nebude mať svoju hlavu, svojho šéfa.

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Nepravda

Nie je pravdou, že by návrh ústavného zákona neriešil dodatočné kreovanie pozície predsedu Súdnej rady. Toho bude podľa návrhu ústavného zákona voliť Súdna rada nadpolovičnou väčšinou spomedzi seba. Keďže by sa týmto návrhom stala funkcie predsedu Najvyššieho súdu a Súdnej rady nezlučiteľná, jeden člen (zvolený šéf Najvyššieho súdu) by sa dodatočne zvolil. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Fico spomína návrh ústavného zákona, ktorý do NR SR predložila L. Žitňanská. 

Nie je pravdou, že návrh nerieši ako bude kreovaná pozícia predsedu Súdnej rady. Podľa návrhu zákona bod č. 3: "Predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volia spomedzi seba a odvolávajú členovia Súdnej rady Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov."

Zároveň zákon má podmienku nezlučiteľnosti funkcií predsedu Najvyššieho súdu a Súdnej rady. 

"V čl. 141a ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Funkcia člena Súdnej rady Slovenskej republiky je nezlučiteľná s funkciou predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.“

Zároveň zákon hovorí, že dňom nadobudnutia účinnosť zákona (1. júla 2014) "Predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zaniká funkcia predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky dňom nadobudnutia účinnosti tohto ústavného zákona; rovnako zaniká jeho funkcia člena Súdnej rady Slovenskej republiky. ...Voľby chýbajúceho člena Súdnej rady Slovenskej republiky voleného sudcami sa uskutočnia do 75 dní odo dňa účinnosti tohto ústavného zákona.“

Harabinovi ako predsedovi najvyššieho súdu končí mandát 22. júla 2013.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error