DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Si spomínam na december minulého roka, kedy sme prvýkrát v Národnej rade SR prerokovávali správu o súdnictve a vtedy, keď bol pán premiér na prvom kontrolnom dni na ministerstve spravodlivosti, konštatoval, že súdnictvo potrebuje v prvom rade pokoj.

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Pravda

V decembri 2012 bola prerokovaná Správa o základných otázkach justície. Hrušovský mal na mysli december predminulého roka. Aj prvý kontrolný deň na Ministerstve spravodlivosti bol v roku 2012 (október). R. Fico na tlačovej konferencii k tomuto kontrolnému dňu presne nepovedal "súdnictvo potrebuje pokoj", no povedal, že požiadal ministra Boreca aby ukľudnil situáciu v justícii, a že oceňuje, že sa to podľa Fica Borecovi aj podarilo. To považujeme za uznateľnú parafrázu výroku Fica po kontrolnom dni. Hoci sa Hrušovský pomýlil o rok, vzhľadom na podstatu výroku, ho hodnotíme ako pravdivý. 

V decembri 2012 bola prerokovaná Správa o základných otázkach justície, ktorú predložilo Ministerstvo spravodlivosti. V decembri 2013 sa žiadna správa o justícii neprerokovávala. 

Kontrolu Ministerstva spravodlivosti uskutočnil premiér ešte v októbri roku 2012.

"Robert Fico ocenil, že minister spravodlivosti Tomáš Borec postupne upokojuje situáciu v súdnictve.Po šiestich mesiacoch môžeme konštatovať, že situácia sa upokojila a nevidíme žiadne prejavy politickej polarizácie súdnictva, čo považujem za obrovský krok,“ skonštatoval Robert Fico a uviedol, že nominovať na post ministra spravodlivosti profesionálneho advokáta, ktorý dovtedy nemal nič spoločné s politickými stranami, bolo správne rozhodnutie."

R. Fico sa tiež vyjadril (video 3:36), že po šiestich mesiacoch sa postupne situácia upokojila a teda Borec splnil to o čo ho na začiatku premiér požiadal, a to ukľudniť situáciu v justícii.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error