DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

...tak si (Fico, pozn.) v 2001 roku vo februári nehlasoval za veľkú zmenu ústavy, ktorá vlastne bola predpokladom fungovania, riadneho fungovania plnoprávneho členstva a uplatňovania niektorých rozhodnutí v ústavnom systéme SR...

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Pravda

Dňa 23. februára 2001 bol prijatý ústavný zákon číslo 90/2001 (.pdf). Robert Fico hlasoval proti tejto zmene. Veľkou novelou ústavy sa zmenil vzťah medzinárodného i vnútroštátneho práva a vytvoril sa tak priestor na vstup SR do Európskej únie a NATO. Zákon rozšíril právomoci Najvyššieho kontrolného úradu SR, Ústavného súdu SR, upravili postavenie Národnej banky Slovenska a vydávanie občanov na trestné stíhanie pred medzinárodný súdny tribunál. Novela ďalej umožnila vytvoriť druhý stupeň územnej samosprávy, predĺžila lehotu zadržania podozrivej osoby po vzatie do väzby z 24 na 48 hodín a posilnila nezávislosť súdnej moci a umožnila zriadiť inštitút verejného ochrancu práv občanov - ombudsmana. Výrok hodnotíme ako pravdivý.Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error