DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Myslím si, že ak si zoberieme spôsob realizácie previerok, ide o mechanizmus, ktorý prišiel k nám v súvislosti so vstupom do Severoatlantickej aliancie. Je to mechanizmus, ktorý funguje automaticky.

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Pravda

Je pravdou, že NBÚ plní úlohy vyplývajúce z členstva v NATO, pričom zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností, kam partia aj bezpečnostné previerky. Ide o systém, ktorý funguje automaticky - tí čo potrebujú previerku ju musia podstúpiť.

Domovská stránka Národného bezpečnostného úradu SR uvádza, že úrad  'ako národná bezpečnostná autorita plní úlohy vyplývajúce z členstva Slovenskej republiky v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únii (EÚ), zabezpečuje ochranu zahraničných utajovaných skutočností postúpených Slovenskej republike v súlade s medzinárodnými zmluvami a zároveň spolupracuje s národnými bezpečnostnými úradmi iných štátov a bezpečnostnými úradmi medzinárodných organizácií.' 
Bezpečnostné procedúry NATO sa píše v 10.kapitola (hlavne časť C) Príručky medzinárodných bezpečnostných programov (International Programs Security HANDBOOK) vydaný Americkou asociáciou vedcov

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error