DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

...predseda Okresného súdu v Bardejove za kandidátku na sudcu vymenoval alebo určil svoju sestru.

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Nepravda

Z dostupných zdrojov nie je možné overiť, či predseda okresného súdu v Bardejove mal na úspechu sestry nejaký podiel. Hrušovský však tvrdí, že predseda okresného súdu mal vymenovať alebo určiť svoju sestru za sudkyňu. Takáto formulácia je však nepravdivá, keďže predseda okresného súdu nemá právomoci vymenovávať alebo určovať budúcich sudcov. Právomoc navrhovať sudcov má podľa Ústavy SR Súdna rada a právomoc vymenovať prezident SR. Sestra predsedu okresného súdu vyhrala spomedzi 10 kandidátov, pričom vyberala komisia. Komisia je zostavená z databázy sudcov, v ktorej sú na základe nominácie ministrom spravodlivosti, parlamentom a Súdnou radou. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Sestra predsedu okresného súdy v Bardejove, sa prihlásila na konkurz na sudcu na súde, kde robí je brat - predseda okresného súdy v Bardejove. Z 10 uchádzačov vyhrala konkurz o jeden bod. Hodnotila komisia. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Na prípad upozornil v nedeľu 19. januára 2014 denník SME.

"Rodine Krochtovcov sa na Okresnom súde v Bardejove darí. Karol Krochta súd vedie a jeho sestra Katarína tam zrejme nastúpi ako sudkyňa. Pred vyše týždňom vyhrala výberové konanie. ...O tom, či sa stane sudkyňou, ešte rozhodne Súdna rada. Tá prerokuje, či ju navrhne na vymenovanie prezidentovi. Pri rozhodovaní môže zohľadniť pripomienky k výberovému konaniu. ...Pochybnosti o jej výhre, napriek jej schopnostiam, totiž ostanú. Zvíťazila spomedzi desiatich uchádzačov. Po písomnej časti zaostávala za prvým o 11 bodov. Po ústnej časti ho o bod predbehla. Hodnotenie v ústnej časti záleží na subjektívnom rozhodnutí členov komisie."

 Prvou reakciou ministerstva spravodlivosti bolo ,,že pri výbere nemôže byť diskriminovaný nikto len preto, že je niekoho rodinným príslušníkom".

Dodatočne však minister spravodlivosti Borec prostredníctvom vyhlásenia, ktoré bolo poskytnuté médiám vyzval Súdnu radu SR o preverenie tohto konkurzu a uvádza, že ,, v prípade, ak Súdna rada SR bude mať pochybnosti o tom, či výberové konanie prebehlo v súlade so zákonom, minister odporúča aby prezidentovi nebol podaný návrh na vymenovanie za sudcu".

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error