DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Pán predseda, kto nastavil podmienky voľby predsedu najvyššieho súdu? Kto vytvoril inštitút súdnej rady? Veď ste to urobili vy počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu. My sme na systéme voľby predsedu najvyššieho súdu a na systéme fungovania súdnej rady v rokoch 2006 - 2010 nezmenili absolútne nič. ...Štefan Harabin je predseda Najvyššieho súdu SR. A vďaka systému, ktorý nastavila opozícia v roku 2002.

Fico a Hrušovský o dôveryhodnodnosti justície - 03.02.2014
Pravda

Podobný výrok povedal aj minister spravodlivosti Borec v relácii O5M12 (2. februára 2014).


Inštitút Súdnej rady bol zavedený ústavným zákonom v roku 2001, účinný od 2002, teda zavedené za 1. vlády M. Dzurindu. Zákon o Súdnej rade bol schválený v apríli 2002, teda tiež počas 2. Dzurindovej vlády. Podmienky voľby predsedu Najvyššieho súdu SR boli novelou (§ 27a) v roku 2003 nastavené už za 2. Dzurindovej vlády. Následne už nedošlo k zmene fungovania Súdnej rady a voľby predsedu Najvyššieho súdu.  V skutočnosti boli mechanizmy nastavené ku koncu 1. vlády M. Dzurindu. Napriek tomu, že Fico nie je úplne presný v čase kedy sa mechanizmy zaviedli, vzhľadom na podstatu výroku hodnotíme výrok ako pravdivý.

Inštitúcia Súdnej rady sa zaviedla novelou (.pdf) Ústavy SR (článok 141) z 23. februára 2001, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2002:

"Čl. 141a
Súdna rada Slovenskej republiky
(1) Predsedom Súdnej rady Slovenskej republiky je predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Jej ďalšími členmi sú
a) ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky,
b) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky,
c) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky,
d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky."


Jej kompetencie a kreovanie bližšie určuje zákon č.185/2002 Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov z roku 2002. O voľbe predsedu Najvyššieho súdy hovorí §27a. Tento zákon bol síce niekoľko krát novelizovaný, no bolo to v rokoch 2003-2004. V roku 2003 bol novelou (.pdf) pridaný práve § 27a O voľbe a odvolaní predsedu Najvyššieho súdu SR. Je však tak pravdou, že v rokoch 2006-2010 voľba predsedu Najvyššieho súdu nebola zmenená.

Štefan Harabin bol zvolený Súdnou radou do čela Najvyššieho súdu v júni roku 2009. 

Dátum zverejnenia analýzy: 02.02.2014
success
error